chceme, aby byl náš blog zdrojem... 

... nápadů a tipů pro vaši práci s klienty, a také témat týkajících se obtížných životních situací a jejich zvládání. Přejeme si, abyste se tady setkali s tím, co potřebujete, a našli u nás odvahu k novým věcem. 

16.9. 2021

ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU PROSTŘEDNICTVÍM RANÉ VZPOMÍNKY

S raným materiálem pracujeme, abychom porozuměli současnému životu. Podle Adlera mají rané vzpomínky speciální význam, ukazují ryzí životní styl v jeho nejjednodušším vyjádření.

17.5. 2021

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE

Vnímáme potenciál adlerovského přístupu, ať už je to v samotné struktuře nebo metodách, které klientům umožňují porozumět sobě i svému pohybu ve světě a realizovat změnu, tam, kde je pro ně i jejich okolí užitečná.

4.5. 2021

MOTIVACE PEDAGOGICKÉHO TÝMU

To, jak je řízena škola, se promítá i do způsobu, jakým učitelé pracují se třídou a jak tím naplňují filozofii organizace.

28.4. 2021

PRÁCE S TĚLEM

Nápad akcentovat práci s tělem v adlerovském přístupu je na světě. Můžeme například najít místa, kdy se odpojujeme od lidí a uvědomujeme si, kde v těle můžeme získávat informaci o tom, co se děje.

4.2. 2021

PRÁCE S METAFOROU

Metafory mají významnou funkci, učí, inspirují, vedou, pomáhají vyjádřit žitou zkušenost.