DLOUHODOBÉ VÝCVIKY

Sebezkušenostní výcvik využijete pro svůj profesní i osobní růst. Zážitek sebe ve skupině, prožívání a sdílení osobních příběhů přináší podněty k sebepoznání. Zažijete si postupy individuální psychologie směřující k porozumění subjektivním přesvědčením a soukromé logice, které přirozeně využijeme pro přehodnocení některých postojů, reorientaci, případně změny vzorců chování. Dostanete zpětnou vazbu, konfrontaci i podporu skupiny.
Projdeme spolu sebezkušeností, poskytneme dostatečnou oporu v teorii, čas pro trénink a prohlubování poznatků a jejich propojování s kontextem vašeho profesního působení. Cílem je porozumění metodě individální psychologie a její používání v různorodé praxi - např. v individuální nebo skupinové práci s klienty, kteří nemusí mít rodičovskou zkušenost, při provázení rodičů v rozvodových situacích, v edukaci a rozvíjení kompetencí, pro provázení pěstounů. Projdeme spolu všechny fáze - naučíme se vést proces práce s klientem od navázání kontaktu přes porozumění přesvědčením, které neumožňují změnu k jejich reinterpretaci a realizaci postupných kroků ke změně.
270 výcvikových hodin je určených zájemcům, kteří mají zkušenost s provázením klientů v různých kontextech (např. psychoterapie, psychologické poradenství, sociální práce). Ve výcviku se naučíme využívat postupy adlerovského přístupu při zvládání krizí, zacházení s traumatem, nebo při práci s úzkostnou a depresivní symptomatikou. Potrénujeme analýzu životního stylu. Rozvineme kompetence pro využívání typických adlerovských metod užívaných v individuální, párové, rodinné i rodičovské terapii, práci s týmem a se skupinou. Výcvik je jednou ze tří částí komplexního výcviku v adlerovské psychoterapii.

DÁLE POŘÁDÁME

Kromě dlouhodobých výcviků, které nabízejí sebezkušenost, dostatek teorie, metodické vedení a trénink, abyste získali jistotu v používání metod individuální psychologie (celkem 770 výcvikových hodin), nabízíme i jednodenní kurzy, které pořádáme online i prezenčně, a kurzy dvoudenní, prezenční. Dále máme v nabídce šestidenní výcviky zaměřené na jedno specifické téma, kde je cílem předat účastníkům systém práce, jednotlivé metody a techniky.