DLOUHODOBÉ VÝCVIKY

SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK
PRO PRACOVNÍKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

Sebezkušenostní výcvik využijete pro svůj profesní i osobní růst. Zážitek sebe
ve skupině, prožívání a sdílení osobních příběhů přináší podněty k sebepoznání.
Zažijete si postupy individuální psychologie směřující k porozumění subjektivním
přesvědčením a soukromé logice, které přirozeně využijeme pro přehodnocení
některých postojů, reorientaci, případně změny vzorců chování. Dostanete zpětnou
vazbu, konfrontaci i podporu skupiny.

Více informací

EDUKATIVNÍ RODIČOVSKÁ TERAPIE
– POKROČILÉ DOVEDNOSTI

Projdeme spolu sebezkušeností, poskytneme dostatečnou oporu v teorii, čas pro trénink a prohlubování poznatků a jejich propojování s kontextem vašeho profesního působení. Cílem je porozumění metodě individuální psychologie a její používání v různorodé praxi - např. v individuální nebo skupinové práci s klienty, kteří nemusí mít rodičovskou zkušenost, při provázení rodičů v rozvodových situacích, v edukaci a rozvíjení kompetencí, pro provázení pěstounů. Projdeme spolu všechny fáze - naučíme se vést proces práce s klientem od navázání kontaktu přes porozumění přesvědčením, které neumožňují změnu k jejich reinterpretaci a realizaci postupných kroků ke změně.

Více informací

PODPORA PRÁCE V ADLEROVSKÉM PŘÍSTUPU - PROFESNÍ ROZVOJ, KAZUISTIKY A SUPERVIZE

270 hodinový výcvik pro absolventy Sebezkušenostního výcviku pro pracovníky
v pomáhajících profesích nebo výcviku Edukativní rodičovské terapie - pokročilé
dovednosti. Zaměříme se na rozvoj dovedností pro práci s klienty v adlerovském
přístupu. Součástí vzdělávání je sebezkušenost, supervize a trénink v metodách
pro párovou terapii, individuální práci, rodinnou a rodičovskou terapii, práci s týmem a se skupinou. Součástí jsou i speciální témata, např. provázení krizemi nebo
zacházení s traumatem.

Více informací

DÁLE POŘÁDÁME

Kromě dlouhodoých výcviků, které nabízejí sebezkušenost, dostatek teorie, metodické vedení a trénink, abyste získali jistotu v používánímetod individuální psychologie (celkem 770 výcvikových hodin), nabízíme i jednodenní kurzy, které pořádáme pouze online a kurzy dvoudenní, které lze absolvovat online i prezenčně. Dále máme v nabídce šestidenní výcviky zaměřují se na jedno specifické téma, kde je cílem předat účastníkům systém práce, jednotlivé metody a techniky.