KOMPLEXNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK

PRÁCE S KLIENTY PERSPEKTIVOU INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE

perspektivou individuální psychologie

Chcete se do hloubky věnovat využití individuální psychologie v psychoterapii? Psychoterapeutický výcvik Perspektivou individuální psychologie vám poskytne teoretické vzdělání, sebezkušenost a trénink dovedností v teorii a psychoterapeutické metodologii individuální psychologie.

V celkem třech výcvikových modulech rozložených do pěti let získáte psychoterapeutický výcvik v individuální psychologii Alfreda Adlera. Pětiletý psychoterapeutický výcvik začne v prosinci 2024 a bude probíhat v Brně.

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE a MODERNÍ ADLEROVSKÁ psychoTERAPIE

Individuální psychologie umožňuje porozumět komplexním problémům a zároveň nabízí jednoduchost a srozumitelnost při používání cílených intervencí

Její zakladatel Alfred Adler kladl důraz na kontext - vliv původní rodiny, kultury a společnosti na člověka, potenciál, tvořivost jedince a jeho možnost volby. Podstatnou součástí individuální psychologie Alfreda Adlera je podpora a povzbuzování klienta v jeho růstu a rozvoji. 

Cílem adlerovské psychoterapie je pomoci klientům najít nové způsoby chování a nahradit jimi neúspěšné vzorce chování. Životní styl člověka zahrnuje osobní systém přesvědčení o sobě, o lidech a o světě, který mu slouží k orientaci v životě. Analýzou životního stylu získáme vhled a porozumění klientovým postojům, které mu berou odvahu ke změně. V další fázi terapeutického procesu rekonstruujeme chybná přesvědčení, což vede ke změně rigidních přesvědčení, proměně chování a objevení silných stránek a schopností.

Termíny a akreditace pětiletého psychoterapeutického výcviku

AKREDITACE: Výcvik je akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii ČAP pro psychoterapeutický výcvik (do roku 2031).

CENA výcviku pro jednoho účastníka v Brně je za KAŽDÝ ze tří modulů 54 500,- Kč bez DPH, 65 945,- Kč včetně 21% DPH, celkem tedy 163 500,- Kč bez DPH, 197 835,- Kč včetně 21% DPH. Další náklady na ostatní části výcviku a na závěrečnou zkoušku nejsou započteny a budou upřesněny.

DÉLKA: 5 let, 1630 hodin celkem

MÍSTO KONÁNÍ: Penzion Zahrada, Lipová 26, Brnoletní setkání proběhnou v Penzionu SLUNEČNICE v Kuřimské Nové vsi v okrese Brno venkov

VÝCVIKEM VÁS PROVEDOU:

TERMÍNY 1. BĚHU PSYCHOTERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU V BRNĚ:

1. modul:

1. setkání: 2.12. - 5.12.2024
2. setkání: 3.2. - 6.2.2025
3. setkání: 24.3. - 27.3.2025
4. setkání: 19.5. - 22.5.2025
5. setkání: 21.7. - 25.7.2025 - letní setkání
6. setkání: 15.9. - 18.9.2025
7. setkání: 10.11. - 13.11.2025
8. setkání: 12.1. - 15.1.2026

Svůj životopis a motivační dopis můžete zasílat na email: sefcikova@mansio.cz. Přihlášky přijímáme do 30.6.2024.


Podívejte se na strukturu a obsah jednotlivých částí pětiletého psychoterapeutického výcviku.Šest oblastí, ve kterých během psychoterapeutického výcviku rozvinete své schopnosti.Seznamte se s lektory, kteří vás během akreditovaného psychoterapeutického výcviku povedou.Co musíte splnit, abychom vás přijali do psychoterapeutického výcviku a co je třeba k jeho úspěšnému dokončení.


pip perspektivou individuální psychologie komplexní psychoterapeutický výcvik