OSMIHODINOVÉ KURZY

ONLINE I PREZENČNĚ

Vycházíme ze zkušenosti, že děti, dospívající nebo dospělí, kteří jsou zbaveni odvahy, nemají motivaci cokoli změnit. Nabídky řešení vytvářejí tlak a další frustraci, která vede k manifestaci problémového chování. Metody, které nabídneme, směřují k podpoře sounáležitosti a zdravému postoji k sobě, podpoře kompetencí a využívání vlastních zdrojů. Kurz ocení všichni, kteří pracují s klienty v nejrůznějších kontextech.
Naučíme se identifikovat cíle problémového chování u dětí a dospívajících. Ukážeme práci s rozhovorovým schématem, které obsahuje sadu otázek pro reflexi, sebereflexi a pochopení dynamiky interakcí. Informace získané z rozhovoru využijeme pro smysluplnou práci na změně chování pomocí podpůrných, preventivních a intervenčních strategií. Kurz je vhodný pro psychology, sociální pracovníky, pedagogy, ale i rodiče, kteří chtějí změnit výchovný přístup.
Prostřednictvím zážitkových aktivit spolu vystavíme základní rámec pro práci s rodiči, kteří hledají rychlá řešení pro výchovu dětí. Porozumíme tomu, proč rady nefungují, a ukážeme si, jak rodičovská přesvědčení, která vycházejí ze soukromé logiky, ovlivňují výchovný styl. Nabídneme cestu, která umožní klientům reinterpretovat přesvědčení, rozvíjet sebereflexi a rodičovské kompetence. Představíme konkrétní metody a způsoby dotazování, které lze v praxi využívat poradensky, terapeuticky nebo podpůrně.
Úzkost a deprese představují dva z nejčastěji vyskytujících se klinických stavů, navíc jsou velmi často komorbidní. Odborníci z řad pediatrie i psychiatrie evidují nárust dětských pacientů, kteří potřebují neodkladnou péči. I my mnohem častěji odpovídáme na dotazy pedagogů, sociálních pracovníků k problematice úzkosti a deprese. Také proto jsme připravili kurz, kde ukazujeme propojení konceptů individuální psychologie (zejména životní styl, teleologický princip a sociální zájem) se symptomatikou deprese a úzkosti. Pojďte se přesvědčit, že náš pohled je zároveň užitečný nástroj, který dává příležitost vidět souvislosti v širším kontextu a ukazuje možnosti podpory a provázení terapeutům, ale i neterapeutickým pracovníkům.
Díky příběhům můžeme rekonstruovat způsob, jakým se díváme na svět, lidi v něm i sebe. Storytelling je přirozenou součástí provázení klientů. Řekneme si, jak důsledně a krok za krokem metodu používat v terapii nebo rozhovoru pro prohloubení vztahu, pro krátkou zpětnou vazbu, pro podporu, pro sebepodporu, ale i pro zábavu. Kurz je určen profesionálům, kteří chtějí mít po ruce užitečný nástroj pro práci s klienty.
Představíme strukturu anamnestického dotazování, jehož cílem je získávat víc než informace. V našem pojetí je anamnestické dotazování terapeutickým nástrojem, který umožňuje porozumět rodinnému kontextu, vzorcům chování, ale rovněž rozvíjí vztah s klientem. Kurz je prakticky zaměřený, představíme rozhovorové schéma a anamnestický inventář, který můžete aplikovat do vlastní praxe. Efektivitu dotazování si na kurzu vyzkoušíme na vlastní kůži.

DÁLE POŘÁDÁME

Kromě jednodenních kurzů nabízíme i kurzy dvoudenní.
Dále máme v nabídce šestidenní výcviky zaměřené na jedno specifické téma a také dlouhodobé výcviky, které nabízí sebezkušenost, dostatek teorie, metodické vedení a trénink, abyste získali jistotu v používání metod individuální psychologie. Nabízíme celkem 770 výcvikových hodin, které můžete absolvovat ve třech na sebe navazujících výcvicích.