OSMIHODINOVÉ KURZY

DYNAMIKA PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ

Naučíme se identifikovat cíle problémového chování u dětí a dospívajících. Ukážeme práci s rozhovorovým schématem, které obsahuje sadu otázek pro reflexi, sebereflexi a pochopení dynamiky interakcí. Informace získané z rozhovoru využijeme pro smysluplnou práci na změně chování pomocí podpůrných, preventivních a intervenčních strategií. Kurz je vhodný pro psychology, sociální pracovníky, pedagogy, ale i rodiče, kteří chtějí změnit výchovný přístup.

Více informací

RODIČOVSKÁ PŘESVĚDČENÍ A VÝCHOVNÝ STYL

Prostřednictvím zážitkových aktivit spolu vystavíme základní rámec pro práci s rodiči, kteří hledají rychlá řešení pro výchovu dětí. Porozumíme tomu, proč rady nefungují a ukážeme si, jak rodičovská přesvědčení, která vycházejí ze soukromé logiky,
ovlivňují výchovný styl. Budeme si ukazovat cestu, která umožní klientům reinterpretovat přesvědčení, rozvíjet sebereflexi a rodičovské kompetence. Nabídneme
konkrétní metody a způsoby dotazování, které lze v praxi využívat poradensky, terapeuticky nebo podpůrně.

Více informací

ANAMNESTICKÝ ROZHOVOR

Představíme strukturu anamnestického dotazování, jehož cílem je získávat víc než
informace. V našem pojetí je anamnestické dotazování terapeutickým nástrojem,
který umožňuje porozumět rodinnému kontextu, vzorcům chování, ale rovněž rozvíjí
vztah s klientem. Kurz je prakticky zaměřený, představíme rozhovorové schéma
a anamnestický inventář, který můžete aplikovat do vlastní praxe. Efektivitu dotazování si na kurzu vyzkoušíme na vlastní kůži.

Více informací

ENCOURAGEMENT: UMĚNÍ POVZBUDIT A MOTIVOVAT

Vycházíme ze zkušenosti, že děti, dospívající nebo dospělí, kteří jsou zbaveni odvahy, nemají motivaci cokoli změnit. Nabídky řešení vytvářejí tlak a další frustraci,
která vede k manifestaci problémového chování. Metody, které nabídneme, směřují k podpoře sounáležitosti a zdravému postoji k sobě, podpoře kompetencí
a využívání vlastních zdrojů. Kurz ocení všichni, kteří pracují s klienty v nejrůznějších
kontextech.

Více informací

STORYTELLING: MOŽNOSTI VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHU PRO PRÁCI S (NEJEN) DĚTSKÝM KLIENTEM

Díky příběhům můžeme rekonstruovat způsob, jakým se díváme na svět, lidi v něm
i sebe. Storytelling je přirozenou součástí provázení klientů. Řekneme si, jak důsledně a krok za krokem metodu používat v terapii nebo rozhovoru pro prohloubení
vztahu, pro krátkou zpětnou vazbu, pro podporu, pro sebepodporu, ale i pro zábavu. Kurz je určen profesionálům, kteří chtějí mít po ruce užitečný nástroj pro práci
s klienty

Více informací

ZPĚTNÉ VAZBY 

ke kurzu Encouragement: Umění povzbudit a motivovat

Děkuji moc, školení bylo přínosem nejen pro moji práci s klienty, ale i velkým přínosem pro můj osobní život - stojí za to pracovat na odvaze být nedokonalá. Děkuji za motivaci. Jitka

 
Děkuji za inspiraci, dnes to byla pro mě opravdu lahodná ochutnávka a zároveň i dobrá motivace k tomu několikadennímu výcviku encouragementu. Mikrofon si teď už nezapnu, mám tu děti a je tu už moc velký šrumec. Těším se na další dny. Radim

 
Děkuji za školení, moc oceňuji komplexnost vašeho přístupu - že dodávání odvahy není jen o nějakých technikách a postupech, ale především o vztahu a přijetí. Lenka

DÁLE POŘÁDÁME

Kromě jednodenních kurzů nabízíme i kurzy dvoudenní, které lze absolvovat online i prezenčně. Dále máme v nabídce šestidenní výcviky zaměřují se na jedno specifické téma a  dlouhodobé výcviky , ktzeré nabízejí sebezkušenost, dostatek teorie, metodické vedení a trénink, abyste získali jistotu v používánímetod individuální psychologie. Nabízíme celkem 770 výcvikových hodin, které můžete absolvovat ve třech na sebe navazujících výcvicích.