OSMIHODINOVÉ KURZY

ONLINE I PREZENČNĚ

Naučíme se identifikovat cíle problémového chování u dětí a dospívajících. Ukážeme práci s rozhovorovým schématem, které obsahuje sadu otázek pro reflexi, sebereflexi a pochopení dynamiky interakcí. Informace získané z rozhovoru využijeme pro smysluplnou práci na změně chování pomocí podpůrných, preventivních a intervenčních strategií. Kurz je vhodný pro psychology, sociální pracovníky, pedagogy, ale i rodiče, kteří chtějí změnit výchovný přístup.
Prostřednictvím zážitkových aktivit spolu vystavíme základní rámec pro práci s rodiči, kteří hledají rychlá řešení pro výchovu dětí. Porozumíme tomu, proč rady nefungují a ukážeme si, jak rodičovská přesvědčení, která vycházejí ze soukromé logiky, ovlivňují výchovný styl. Budeme si ukazovat cestu, která umožní klientům reinterpretovat přesvědčení, rozvíjet sebereflexi a rodičovské kompetence. Nabídneme konkrétní metody a způsoby dotazování, které lze v praxi využívat poradensky, terapeuticky nebo podpůrně.
Představíme strukturu anamnestického dotazování, jehož cílem je získávat víc než informace. V našem pojetí je anamnestické dotazování terapeutickým nástrojem, který umožňuje porozumět rodinnému kontextu, vzorcům chování, ale rovněž rozvíjí vztah s klientem. Kurz je prakticky zaměřený, představíme rozhovorové schéma a anamnestický inventář, který můžete aplikovat do vlastní praxe. Efektivitu dotazování si na kurzu vyzkoušíme na vlastní kůži.
Vycházíme ze zkušenosti, že děti, dospívající nebo dospělí, kteří jsou zbaveni odvahy, nemají motivaci cokoli změnit. Nabídky řešení vytvářejí tlak a další frustraci, která vede k manifestaci problémového chování. Metody, které nabídneme, směřují k podpoře sounáležitosti a zdravému postoji k sobě, podpoře kompetencí a využívání vlastních zdrojů. Kurz ocení všichni, kteří pracují s klienty v nejrůznějších kontextech.
Díky příběhům můžeme rekonstruovat způsob, jakým se díváme na svět, lidi v něm i sebe. Storytelling je přirozenou součástí provázení klientů. Řekneme si, jak důsledně a krok za krokem metodu používat v terapii nebo rozhovoru pro prohloubení vztahu, pro krátkou zpětnou vazbu, pro podporu, pro sebepodporu, ale i pro zábavu. Kurz je určen profesionálům, kteří chtějí mít po ruce užitečný nástroj pro práci s klienty
Naše novinka mezi jednodenními kurzy propojuje koncepty individuální psychologie (zejména životní styl, teleologický princip a sociální zájem) se symptomatikou deprese a úzkosti. Způsob, kterým individuální psychologie zmiňovanou symptomatiku nahlíží, dává nové příležitosti v podpoře a provázení klientů. Budeme se spolu dívat „za symptomy“, abychom porozuměli individuálnímu významu manifestace deprese a úzkosti, kompenzační dynamice, adaptivním strategiím, formování životního stylu.

DÁLE POŘÁDÁME

Kromě jednodenních kurzů nabízíme i kurzy dvoudenní, prezenční.
Dále máme v nabídce šestidenní výcviky zaměřené na jedno specifické téma a také dlouhodobé výcviky, které nabízí sebezkušenost, dostatek teorie, metodické vedení a trénink, abyste získali jistotu v používání metod individuální psychologie. Nabízíme celkem 770 výcvikových hodin, které můžete absolvovat ve třech na sebe navazujících výcvicích.