bezpečné prostředí, odborná podpora,
jiná perspektiva a nová řešení

Díky naší podpoře se váš tým naučí lépe spolupracovat, bude mít lepší výsledky
a také větší radost z vlastní práce.

Supervize probíhající v bezpečném prostředí umožňuje reflektovat důležitá témata, hledat podporu při zvládání obtížných témat či náročných klientů, nabízí prostor pro pohled z perspektivy filozofie organizace, napomáhá identifikovat oblasti pro rozvoj či změnu na úrovni jednotlivců,
týmů či systému. Největším přínosem bývá, že řešení vzniká uvnitř, s respektem ke kontextu, hodnotám a cílům organizace.

co je supervize?

Supervize je poradenská metoda, která vede k reflexi a sebereflexi vlastního profesního jednání pracovníků nejen v pomáhajících profesích.

Supervizor je průvodce, nezaujatý odborník, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu či organizaci reflektovat a zlepšit svou vlastní práci.
Vede k nalézání nových řešení při práci s klienty.

Supervize má většinou formu rozhovoru mezi supervizorem a supervidovaným (supervidovanými).

K čemu je supervize dobrá?

Cílem supervize může být větší uspokojení z práce, její zkvalitnění a zefektivnění. Supervize je důležitá mimo jiné proto, že se jedná o vhodný způsob péče o své duševní zdraví v pracovním prostředí, a právě tím lze předcházet profesnímu vyhoření.

Supervize probíhající v bezpečném prostředí umožňuje

  • reflektovat důležitá témata,
  • hledat podporu při zvládání obtížných případů či náročných klientů,
  • získat nový pohled na situaci a zpětnou vazbu,
  • prostor pro pohled z perspektivy filozofie organizace,
  • identifikovat oblasti pro rozvoj či změnu na úrovni jednotlivců, týmů či systému.

JAK PROBÍHÁ Spolupráce s námi?

  • Vyhodnotíme vaše témata, otázky, potřeby a očekávání.
  • Zapracujeme požadavky.
  • Přijedeme přímo k vám nebo nabídneme vlastní prostory.
  • Uvedeme pracovníky do naší metody a způsobu práce.
  • Směřujeme k tomu, aby pracovníci porozuměli přesvědčením, na základě kterých jednají s kolegy nebo klienty. Díky tomu mohou porozumět situacím, do kterých se dostávají, a najdou možnosti jejich řešení.

Po domluvě zpracujeme zpětnou vazbu a výstupy supervizních setkání.

Stavíme na dialogu a vzájemné podpoře.

Najdeme způsoby, jak zlepšit fungování vašeho týmu.

NABÍZÍME:

Případová supervize

Případová supervize je zaměřená na práci s klienty, zejména na řešení obtížných situací, konzultaci náročných nebo neobvyklých případů, na otazníky k práci s klientem, řešení konfliktních situací s klientem či rodinnými příslušníky klienta.

TÝMOVÁ SUPERVIZE

Týmová supervize je zaměřená zejména na komunikaci a spolupráci v týmu, zjištění a sdílení společných hodnot, nastavení pravidel, postupů, strategií, podpora motivace, prevence syndromu vyhoření.

SYSTÉMOVÁ SUPERVIZE

Systémová supervize se zaměřuje zejména na spolupráci týmů v rámci organizace, strukturu organizace, informační toky, vzdělávací a rozvojové potřeby.

cena

Individuální supervize v délce 50 minut: 1 500 Kč včetně DPH
Skupinová supervize v délce 50 minut: 2 500 Kč včetně DPH

Kontaktujte nás:

telefon: +420 734 458 502  
mail: info@mansio.cz