Supervize

Realizujeme supervizi individuální i skupinovou. Individuální supervize bývá zaměřena zejména na konzultaci práce s klienty či podporu motivace a prevenci syndromu vyhoření. Témata supervize jsou obecně vymezena následujícím způsobem, často se však do jisté míry prolínají:

  • případová supervize –  zaměřená na práci s klienty, zejména na řešení obtížných situací, konzultaci náročných nebo neobvyklých případů, na otazníky k práci s klientem, řešení konfliktních situací s klientem či rodinnými příslušníky klienta;
  • týmová supervize – zaměřená zejména na komunikaci a spolupráci v týmu, zjištění a sdílení společných hodnot, nastavení pravidel, postupů, strategií, podpora motivace, prevence syndromu vyhoření;
  • systémová supervize – zaměřená zejména na spolupráci týmů v rámci organizace, strukturu organizace, informační toky, vzdělávací a rozvojové potřeby.

Supervizor naší organizace po dohodě realizuje supervizi buď na pracovišti zadavatele, nebo v prostorách naší společnosti. Lze dohodnout i externí prostory, zejména pro týmovou supervizi.

V rámci prvního supervizního setkání zpravidla realizujeme prezentaci možností supervize a zjišťujeme potřeby účastníků. Součástí každého supervizního setkání je zpětná vazba účastníků, která napomáhá tomu, aby probíhala taková supervizní setkání, která budou pro organizaci a pracovníky přínosem.

Ceník

Cena za supervizní hodinu (60 min) činí 1500 Kč plus DPH (21%).

Při supervizi realizované v prostorách společnosti Mansio v.o.s. poskytujeme slevy.

Při dlouhodobém kontraktu na supervizní setkávání vám připravíme individuální cenovou kalkulaci.

Pro účastníky našich vzdělávacích programů v Adleriánském přístupu nabízíme tematická skupinová supervizní setkání, o kterých najdete více informací zde.