Předáváme znalosti, 

díky nimž budete spokojenější v osobním i v pracovním životě.
S námi najdete odvahu začít dělat věci jinak.

Propojujeme naše zkušenosti z lektorské, poradenské a terapeutické činnosti. 
Skupiny vedou psycholožky s dlouholetou praxí a zkušeností s prací s dětmi, dospívajícími a dospělými.

EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ

ROZVOJOVÁ SKUPINA PRO RODIČE
Skupina pro všechny, kteří chtějí vychovávat své děti v duchu vzájemného respektu, vést je k samostatnosti a odpovědnosti. Pomůžeme vám pochopit zdroje vlastního rodičovského chování a ukážeme vám, jak s nimi pracovat, abyste byli v rodičovství spokojenější.
4 200, - Kč včetně 21% DPH

MAJÁK

ROZVOJOVÁ SKUPINA PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ
Bezpečné prostředí pro děti a dospívající jako příležitost k tréninku komunikačních a dalších sociálních dovedností, nácviku zvládání stresu a náročnějších emocí. Relaxační techniky, arteterapeutické aktivity, a zážitková metoda učení. Vlastně je to zábava, není se čeho bát! 🙂
4 200, - Kč včetně 21% DPH

TADY A TEĎ

SEBEROZVOJOVÁ SKUPINA ZAMĚŘENÁ NA PODPORU VŠÍMAVOSTI
Všímavost je schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, bez hodnocení, posuzování nebo očekávání. Všímavost je možné dále kultivovat. V současné době je jedním z nejvíce se rozvíjejících konceptů v oblasti osobního a profesního rozvoje.
4 200, - KČ VČETNĚ 21% DPH