Články autora

Michaela Širůčková

7.3. 2022

Párové poradenství a párová terapie

Jaký názor má na párovou terapii žena a jaký muž? Přečtěte si náš rozhovor s manželským párem, který se při online demonstraci zúčastnil prvního setkání s terapeutem.

18.2. 2022

Odvaha v individuální psychologii

O konceptu odvahy v individuální terapii. Všichni se na svět rodíme s potřebou objevovat, rozvíjet se a aktivně žít. Zvládání nových úkolů a výzev přináší hluboké uspokojení a dává životu smysl.

27.11. 2021

Dynamika problémového chování dětí v interakčním pojetí

Článek Mgr. Michaely Širůčkové, Ph.D. o problémovém chování dětí. Zaměříme-li se na podstatu interakce mezi dítětem a dospělým, otevře se prostor, ve kterém lze efektivně řešit problémové situace a chování dítěte pozitivně ovlivnit.

17.5. 2021

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE

Vnímáme potenciál adlerovského přístupu, ať už je to v samotné struktuře nebo metodách, které klientům umožňují porozumět sobě i svému pohybu ve světě a realizovat změnu, tam, kde je pro ně i jejich okolí užitečná.

28.4. 2021

PRÁCE S TĚLEM

Nápad akcentovat práci s tělem v adlerovském přístupu je na světě.Můžeme například najít místa, kdy se odpojujeme od lidí a uvědomujeme si, kde v těle můžeme získávat informaci o tom, co se děje.

4.2. 2021

PRÁCE S METAFOROU

Metafory mají významnou funkci, učí, inspirují, vedou, pomáhají vyjádřit žitou zkušenost.