Články autora

Michaela Širůčková

2.9. 2023

Jak pomoci dítěti zvládnout nároky první třídy?

✨ tipy nejen pro rodiče prvňáčků ✨ Stáhnout článek jako pdf Stáhnout grafiky k tisku – na ledničku, na nástěnku do sborovny… 🙂 Je středa, 3. září. Jonáš, prvňák, si s maminkou prohlíží novou učebnici matematiky, kterou ten den dostal od paní učitelky ve škole. Hned na první stránce je několik silou vygumovaných míst u cvičení na sčítání hrušek a třešní. Vypadalo to, že měl...

3.6. 2023

PŘÍBĚH O SPRÁVCOVSTVÍ

Rádi pracujeme s příběhy, protože nás inspirují a můžeme se z nich mnoho naučit.  A tak se dělíme o příběh Stefena M. R. Coveyho o tom, jak se díky podpoře a dodávání odvahy učil odpovědnosti. Učit druhé totiž neznamená jim nařizovat a určovat, co mají dělat.  Ve skutečnosti je to cesta od závislosti na druhém (“Sám to nezvládnu.”)přes nezávislost (“Umím to sám a druhé...

28.5. 2023

VÝCHOVNÉ STYLY V RODINĚ

Rodičovská přesvědčení jsou hybnou silou rodičovského chování, které označujeme jako výchovný styl. Výchovný styl významně ovlivňuje to, jak dítě vnímá svoji pozici v rodině, jakou si utváří představu o principech a pravidlech fungování světa a vztahů v něm, včetně představy o sobě a své roli v rodinném i širším společenství. Výchovný styl rodičů je tedy jedním z důležitých faktorů, které se podílí na utváření osobnosti dítěte...

21.5. 2023

Jak vznikají rodičovská přesvědčení?

Jaké věty jste slýchávali od svých rodičů, když jste byli dětmi? Nebyly mezi nimi třeba zrovna tyto? Musíš si stát za svými názory.Musíš se dobře učit, jinak z tebe nic nebude.Chovej se slušně!Nekřič!Nedupej!Jak tohle vůbec můžeš vypustit z pusy? To se nestydíš? Jsi naše jediné dítě, očekáváme, že naší rodině nebudeš dělat ostudu.Na to jsi ještě malý, raději to...

29.4. 2023

VÝZNAM DĚTSTVÍ V INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGII

Proč jsou dětství a rodičovství zásadní témata individuální psychologie? Dětství je období, kdy si na základě interakcí s druhými lidmi a zkušeností získávaných z okolního světa vytváříme základní přesvědčení o sobě, druhých lidech a o tom, jaký je život. Děti se snaží nalézt jednoduchý řád ve světě kolem sebe tím, že zobecňují konkrétní zkušenosti a odvozují si z nich pravidla, která jim pomáhají porozumět,...

23.4. 2023

3 KROKY DODÁVÁNÍ ODVAHY

Přistupujeme-li k životu s odvahou, probouzíme v sobě citlivost ke kráse, kterou jsme obklopeni, vnímáme hodnotu nových zkušeností a zažíváme uspokojení z nových objevů nebo z učení se novým dovednostem. Každý den se tak pro nás stává novou příležitostí bez ohledu na negativní okolnosti, které nám vstupují do života. Je to postoj k životu, který v sobě můžeme kultivovat. Ne proto, abychom přežívali, nebo byli...

17.4. 2023

POSTOJE A CHOVÁNÍ, KTERÉ ZBAVUJÍ ODVAHY

Kdybyste dostali za úkol během prvních tří let zbavit malé dítě odvahy, věděli byste jak na to? Polovina úspěchu v procesu dodávání odvahy spočívá v opuštění takových postojů, které odvahu berou. Proto se zpočátku v terapeutické práci zaměřujeme na porozumění subjektivním přesvědčením, které brání naplňování cílů. Snažíme se spolu s klientem identifikovat, jak se projevují, v čem jsou užitečné, co berou a co umožňují....

5.3. 2023

CHOREOGRAFIE ROZHOVORU III. – POVZBUZOVÁNÍ

Povzbuzení - encouragement - má své nezastupitelné místo ve všech fázích terapeutického procesu a je důležitou součástí profesionálně vedeného rozhovoru.

25.2. 2023

ROZHOVOR S P. RASMUSSENEM O EMOCÍCH

Jak na emoce nahlížet adlerovskou perspektivou? K čemu jsou emoce dobré?  Jaký účel mohou emoce mít? 

20.2. 2023

J. HOLDER: VYUŽITÍ ANALÝZY RANÝCH VZPOMÍNEK PŘI LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ

James Holder je psycholog, psychoterapeut, adlerián s letitou praxí a náš učitel, který nám toho mnoho předal a neustále nás inspiruje. Je autorem systému, ve kterém lze využívat analýzu rané vzpomínky při léčbě závislostí. Jde o přístup Positive Intentions.

15.2. 2023

RANÉ VZPOMÍNKY A JEJICH METAFORICKÝ VÝZNAM

Náš 48 hodinový výcvik je zaměřený na unikátní projektivní metodu, která najde využití nejen v psychoterapii, ale i v další odborné praxi, a to navíc napříč různými psychologickými směry. Co je na této metodě tak praktického?

5.2. 2023

CHOREOGRAFIE ROZHOVORU II. – PRÁCE S METAFOROU

Věnujete pozornost metaforám, které klienti používají, když vypráví o svých problémech? Podporujete klienty, aby je prozkoumávali, transformovali a aktivovali tak svoji tvořivou sílu? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ne, možná tady teď najdete inspiraci, jak svoji práci s klienty obohatit .