Články autora

Michaela Širůčková

DYNAMIKA PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ V INTERAKČNÍM POJETÍ

Rodiče i učitelé hledají odpovědi na otázky: Proč se tak chová? Jaktože je tak líný? Co ho vede k takové agresivitě? Proč se nechtějí učit? Otázky “proč” vedou k hledání příčin a obrací pozornost k místům, která jsou jen obtížně ovlivnitelná (např. fungování nebo struktura rodiny, socioekonomický status rodiny, osobnost dítěte či rodičů atp.). Výsledkem bývá frustrace a pocit bezmoci pramenící z přesvědčení,...

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE

Každý člověk si vytváří na základě individuálních klíčů, tzv. privátní logiky, představu, jak se zapojit, jak někam patřit. Dítě se např. naučí, že druzí jsou důležitější, rozhodují, svět vnímá jako nepřátelský.

PRÁCE S TĚLEM

Je to tak pět let, když jsem pocítila potřebu začít se více zaměřovat na tělo a využívat ho jako vstupní bránu pro změnu prožívání a přesvědčení. Inspirovala mě k tomu práce s klienty, jejichž přesvědčení byla neotřesitelná. Díky nim, ale v životě zažívali nepohodu. Emoce, které s těmito přesvědčeními byly spojené, je přiváděly do patových situací. Pamatuji si, jak jsem položila otázku jedné...

METAFORA

PRÁCE S METAFOROU

Pouhé objevení metafory pomáhá klientovi zorientovat se, další pojmenování a odkrývání významu je terapeutické. Práce s metaforou podporuje proces hledání a rozvíjí schopnost řešit problém prostřednictvím imaginativního procesu, který umožňuje vidět různé perspektivy a strategie k řešení.