HOST V MANSIU

Zaměříme se na využití her, metod a technik dramatické výchovy, které mohou pomoci při práci s jedincem i kolektivem. Vše si prakticky si vyzkoušíme a zažijeme. Ukážeme si, jak lze kreativně a hravě pracovat na poli osobnostního a sociálního rozvoje, jak nakládat se sebepoznáním, s emocemi a jak metody dramatické výchovy využít k řešení problémů a prevenci patologických jevů apod. Kurzem vás provede PaedDr. Marie Pavlovská, Ph. D.
10 800 Kč bez DPH
Pozvání přijal švýcarský terapeut Samuel Schürer, který se řadu let zaměřuje na párovou terapii a poradenství. Získáte nástroje individuální psychologie, které vám umožní porozumět párové interakci (např. práce s ranou vzpomínkou), seznámíte se s možnostmi řešení konfliktů v páru a naučíte se používat komunikační techniky používané v párovém kontextu. Odborný překlad zajištěn.
7 200 Kč bez DPH