HOST V MANSIU

Samuel Schürer, který se řadu let zaměřuje na párovou terapii a poradenství, opět přijal naše pozvání do Mansia. Získáte nástroje individuální psychologie, které vám umožní porozumět párové interakci (např. práce s ranou vzpomínkou), seznámíte se s možnostmi řešení konfliktů v páru a naučíte se používat komunikační techniky používané v párovém kontextu. Odborný překlad zajištěn.
7 200 Kč bez DPH
Téma duševní pohody a vhodných podmínek pro psychosociální vývoj trans a nebinárních dětí a dospívající se dostává do povědomí psychologů, školních psychologů i členů školních poradenských pracovišť. Uvědomování si vlastní odlišnosti a otazníky ohledně místa ve společnosti může trans* a nebinární vést ke ztrátě odvahy, k vyhýbání se kontaktu se světem či s druhými a komplikovat začlenění do společnosti.
3 600 KČ BEZ DPH