HOST V MANSIU

Zaměříme se na využití her, metod a technik dramatické výchovy, které mohou pomoci při práci s jedincem i kolektivem. Vše si prakticky si vyzkoušíme a zažijeme. Ukážeme si, jak lze kreativně a hravě pracovat na poli osobnostního a sociálního rozvoje, jak nakládat se sebepoznáním, s emocemi a jak metody dramatické výchovy využít k řešení problémů a prevenci patologických jevů apod. Kurzem vás provede PaedDr. Marie Pavlovská, Ph. D.
10 800 Kč bez DPH
Těší nás, že můžeme navázat na loňský seminář se Samuelem Schürerem. Tentokrát se na semináři zaměříme na praktické nástroje, které lze využít při práci s páry. Projdeme společně proces od úvodního setkání, získávání informací a analýzu problému, porozumění osobnosti klientů až ke konkrétním metodám a možnostem jejich implementace do struktury a procesu práce s páry. Ukážeme si, jak při práci využívat specifické metody individuální psychologie, například analýzu raných vzpomínek, hraní rolí, sochání, komunikační cvičení. Seminář je otevřen pro manželské a párové poradce, teapeuty, sociální pracovníky, mediátory, kouče a další zájemce, kteří se o problematiku zajímají. Tlumočení do českého jazyka bude zajištěno.
7 200 Kč bez DPH