HOST V MANSIU

Samuel Schürer, který se řadu let zaměřuje na párovou terapii a poradenství, opět přijal naše pozvání do Mansia. Získáte nástroje individuální psychologie, které vám umožní porozumět párové interakci (např. práce s ranou vzpomínkou), seznámíte se s možnostmi řešení konfliktů v páru a naučíte se používat komunikační techniky používané v párovém kontextu. Odborný překlad zajištěn.
7 200 Kč bez DPH
Práce s ranými vzpomínkami v páru mohou vést k vhledu, který klienty motivuje řešit jejich vzájemné problémy konstruktivně a umožňuje prohloubit vzájemné porozumění a podpořit vztah. Účastníci si metodu osvojí krok za krokem, jednotlivé kroky budou demonstrovány a detailně probrány.
7 200 KČ BEZ DPH