Smluvní podmínky

KURZY, VÝCVIKY A LETNÍ ŠKOLA

K přihlášení do kurzu, výcviku a Letní školy zájemci využívají on-line přihlášení v katalogu na adrese www.mansio.cz. V případě nejasností nebo specifických požadavků vázaných k přihlášení, nás, prosím, kontaktujte na  info@mansio.cz.

Vaše přihláška je závaznou objednávkou, přihlášením souhlasíte  s cenou příslušného kurzu, který se tímto zavazujete uhradit (viz níže Vystavení faktury).

Do přihlášky, prosím, uvádějte platné kontaktní údaje, včetně telefonního čísla.

Po přihlášení Vás budou naši pracovníci v závislosti na datu konání kurzu, výcviku nebo Letní škole informovat o dalších náležitostech, nejpozději však do týdne od přihlášení. 

Přihláška přijatá po naplnění kapacity kurzu, výcviu bude po dohodě s účastníkem / účastnicí zařazena do kurzu následujícího.

Pokud neobdržíte email s informacemi, prosím, zkontrolujte, zda není ve spamu. Případně nás kontaktujte e-mailem či telefonicky, jestli jsme Vaši přihlášku obdrželi.

Odesláním přihlášky do kurzu účastník / účastnice vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů organizaci MANSIO v.o.s. za účelem organizace a vedení kurzu, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu.

FAKTURACE

Fakturu vystavujeme zpravidla obratem. U kurzů, výcviků, jejichž datum konání je v delším časovém horizontu od data přihlášení, fakturu vystavujeme ve chvíli, kdy je kapacita kurzu naplněna a my garantujeme jeho uskutečnění.

Spolu s dokladem k platbě – fakturou, přihlášený obdrží informace o místě konání, časovém harmonogramu, možnostech ubytování a dopravě do místa konání akce.

Platbu přihlášený provede bankovním převodem na základě zaslaných údajů ve faktuře. Pro snadnou identifikaci platby, prosím, nezapomeňte uvést variabilní symbol.

Úhradu provádíte: bankovním převodem před termínem konání semináře – kurzu (dle data splatnosti uvedeném na faktuře) na náš účet č. 2000058914/2010 u Fio banky pod variabilním symbolem shodným s číslem faktury. Číslo účtu pro Letní školu je 2402692168/2010 u Fio banky.

STORNO PODMÍNKY

Dojde-li ze strany objednatele ke zrušení své účasti na akci, budou objednateli fakturovány následující stornopoplatky. 
   a.  15-45 pracovních dnů před začátkem akce - 50 % ceny
   b.  6-14 pracovních dnů před začátkem akce - 70 % ceny
   c.  méně než 6 pracovních dnů - 100 % ceny

Účastník za sebe může vyslat náhradníka, případně může využít nabídky na účast na vybraném kurzu, výcviku v náhradním termínu.

Jiné

Společnost Mansio v.o.s. si vyhrazuje případnou změnu v časovém schématu kurzu, výcviku a na změnu termínu kurzu, výcviku z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky/účastnice neprodleně informuje.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ A TERAPIE

Terapie probíhají na ulici Tř. Kpt. Jaroše 19 v Brně ve společnosti Mansio v.o.s.

Po uskutečnění konzultace Vám bude zaslána faktura na Váš e-mail. Nespolupracujeme s žádnými zdravotnickými zařízeními. To znamená, že o Vás nemusíme vést záznamy pro pojišťovnu a veškeré záznamy si vedou psychologové pouze pro své potřeby a další osoby k těmto důvěrným informacím nemají přístup.

Smluvený termín je závazný. Pokud nejpozději 24 hodin před domluveným časem terapii nezrušíte buď telefonicky nebo e-mailem, je nutné ho uhradit v plné výši.