Články autora

Mirka Śtěpánková

description

ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU PROSTŘEDNICTVÍM RANÉ VZPOMÍNKY

Objevování souvislostí mezi ranou zkušeností a současným životem je pozoruhodná cesta plná objevů, pro samotný proces terapie má však i jiný význam – vede k podpoře vztahu mezi terapeutem a klientem díky sdílení jedinečné zkušenosti a narůstajícímu porozumění a vhledu. S raným materiálem pracujeme, abychom porozuměli současnému životu. Podle Adlera mají rané vzpomínky speciální význam, ukazují ryzí životní styl v jeho nejjednodušším...

MOTIVACE PEDAGOGICKÉHO TÝMU

Téma motivace dětí a dospělých má mnoho společného. Řízení třídy (class management) a motivace žáků je proces, na kterém se podílí spousta faktorů. Jedním z nich je způsob, jakým jsou účastníci tohoto procesu vedeni. To, jak je řízena škola, se promítá i do způsobu, jakým učitelé pracují se třídou a jak tím naplňují filozofii organizace. V tomto smyslu jsou vedoucí pracovníci těmi,...