Články autora

Mirka Štěpánková

16.9. 2021

ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU PROSTŘEDNICTVÍM RANÉ VZPOMÍNKY

S raným materiálem pracujeme, abychom porozuměli současnému životu. Podle Adlera mají rané vzpomínky speciální význam, ukazují ryzí životní styl v jeho nejjednodušším vyjádření.

4.5. 2021

MOTIVACE PEDAGOGICKÉHO TÝMU

To, jak je řízena škola, se promítá i do způsobu, jakým učitelé pracují se třídou a jak tím naplňují filozofii organizace.