RODIČOVSKÁ PŘESVĚDČENÍ A VÝCHOVNÝ STYL

Rodičovská přesvědčení jsou hybnou silou rodičovského chování. Aby mohli rodiče změnit svůj výchovný styl, nejprve potřebují porozumět svým rodičovským přesvědčením.  

Kurz je určen pro psychoterapeuty, psychology a sociální pracovníky, kteří spolupracují s rodiči a dalšími pečujícími osobami. 

Představíme si základní principy rodičovství, které jsou klíčové pro edukaci a provázení rodičů. Naučíte se pracovat s metodami, které umožní porozumět rodičovským přesvědčením a postojům. Nabídneme cestu, která umožní rodičům reinterpretovat jejich přesvědčení a podpoří jejich rodičovské kompetence. 

TÉMATA:

TEORETICKÝ RÁMEC. Teoretická východiska a koncept výchovných stylů se zřetelem na zakotvení v rámci přístupu individuální psychologie. Aspekty vytváření subjektivních přesvědčení (privátní logiky) ve vztahu k uplatňovanému životnímu stylu. Přesvědčení v kontextu soukromé logiky a životního stylu.

JAK KOMUNIKOVAT A ZPROSTŘEDKOVAT CHYBNÉ PŘESVĚDČENÍ RODIČI. Subjektivní přesvědčení a soukromá logika, mapování a reinterpretace vlastních iracionálních přesvědčení (hraní rolí, technika dotazování a rozkrývání subjektivního přesvědčení). Zprostředkování porozumění rodičovskému přesvědčení jako možnost nahlédnout chybné rodičovské postoje. Provázení rodiče za účelem docílení změny rodičovského postoje.

SUBJEKTIVNÍ PŘESVĚDČENÍ JAKO POSELSTVÍ, KTERÁ NESOU DŮLEŽITOU INFORMACI. Jak dítě skrze výchovný styl vnímá svoji pozici v rodině, jak si utváří představu o principech a pravidlech fungování v rodině, včetně představy o sobě a své roli v rodinném i širším společenství (škola, vrstevníci, autority a jejich vztah k nim). Způsoby práce s rodičovskými přesvědčeními a provázení rodičů (možnosti rozhovoru, technika The Most Memorable Observation Francise Waltona).

UKÁZKY PRÁCE S KLIENTEM prostřednictvím tzv. demonstrací na otevřené scéně (Open forum consultation) s využitím osobního materiálu účastníků. Sdílení skupinové zkušenosti, burza nápadů.

MODELOVÉ SITUACE s využitím osobních zkušeností účastníků.

NAUČÍTE SE:

 • Porozumět mechanismu vytváření subjektivních přesvědčení a soukromé logice.
 • Reinterpretovat rodičovská přesvědčení.
 • Používat techniky dotazování, které vedou k porozumění rodičovským přesvědčením a soukromé logice.
 • Cestou podpory zprostředkovat rodičům náhled na subjektivní přesvědčení.
 • Vedení rozhovoru s rodiči umožňující spolupráci, aktivní zapojení a motivaci rodičů.
 • Podporovat rodičovství založené na demokratickém výchovném stylu.

Průběh kurzu a technické požadavky:

 • Kurz probíhá od 9:00–16:00, s přestávkou na oběd a se dvěma menšími přestávkami. 

 • Kurz proběhne v prostředí platformy ZOOM. Ke schůzce ZOOM se lze připojit přímo z webového prohlížeče, mnohem lepší je však použít klienta.

 • Kurz probíhá interaktivní formou, budete pracovat ve skupináchkomunikovat s lektorkou.
 • Ke kurzu je zapotřebí stabilní internetové připojení a zařízení, které umožňuje audio a video přenos (např. notebook se zabudovanou webkamerou).
 • Přestože kurz probíhá v online formě, dbáme stejně jako u prezenčních kurzů na osobní přístup a vytváření bezpečného a laskavého prostředí.

AKREDITACE: MŠMT ČR prezenčně bez akreditace a MŠMT ČR pod Č.j. MSMT-1141/2023-6-86 (online). MPSV ČR pod č. A2022/0738-SP (prezenčně) a MPSV ČR pod č. A2023/0061-SP (online).

CENA: 1.800,- Kč bez DPH, 2.178,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 8 hodin (1 den)

KURZEM VÁS PROVEDOU: online PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., nebo Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
                                                 prezenčně Mgr. Bc. Kamila Barlow

TERMÍNY:

22. 10. 2024 - ONLINE