RODIČOVSKÁ PŘESVĚDČENÍ A VÝCHOVNÝ STYL

Prostřednictvím zážitkových aktivit spolu vystavíme základní rámec pro práci s rodiči, kteří hledají rychlá řešení pro výchovu dětí. Porozumíme tomu, proč rady nefungují, a ukážeme si, jak rodičovská přesvědčení, která vycházejí ze soukromé logiky, ovlivňují výchovný styl. Nabídneme cestu, která umožní klientům reinterpretovat přesvědčení, rozvíjet sebereflexi a rodičovské kompetence. Představíme konkrétní metody a způsoby dotazování, které lze v praxi využívat poradensky, terapeuticky nebo podpůrně.

TÉMATA:

TEORETICKÝ RÁMEC. Teoretická východiska a koncept výchovných stylů se zřetelem na zakotvení v rámci přístupu individuální psychologie. Aspekty vytváření subjektivních přesvědčení (privátní logiky) ve vztahu k uplatňovanému životnímu stylu. Přesvědčení v kontextu soukromé logiky a životního stylu.

JAK KOMUNIKOVAT A ZPROSTŘEDKOVAT CHYBNÉ PŘESVĚDČENÍ RODIČI. Subjektivní přesvědčení a soukromá logika, mapování a reinterpretace vlastních iracionálních přesvědčení (hraní rolí, technika dotazování a rozkrývání subjektivního přesvědčení). Zprostředkování porozumění rodičovskému přesvědčení jako možnost nahlédnout chybné rodičovské postoje. Provázení rodiče za účelem docílení změny rodičovského postoje.

SUBJEKTIVNÍ PŘESVĚDČENÍ JAKO POSELSTVÍ, KTERÁ NESOU DŮLEŽITOU INFORMACI. Jak dítě skrze výchovný styl vnímá svoji pozici v rodině, jak si utváří představu o principech a pravidlech fungování v rodině, včetně představy o sobě a své roli v rodinném i širším společenství (škola, vrstevníci, autority a jejich vztah k nim). Způsoby práce s rodičovskými přesvědčeními a provázení rodičů (možnosti rozhovoru, technika The Most Memorable Observation Francise Waltona).

UKÁZKY PRÁCE S KLIENTEM prostřednictvím tzv. demonstrací na otevřené scéně (Open forum consultation) s využitím osobního materiálu účastníků. Sdílení skupinové zkušenosti, burza nápadů.

MODELOVÉ SITUACE s využitím osobních zkušeností účastníků.

NAUČÍTE SE:

  • Porozumět mechanismu vytváření subjektivních přesvědčení a soukromé logice.
  • Reinterpretovat rodičovská přesvědčení.
  • Používat techniky dotazování, které vedou k porozumění rodičovským přesvědčením a soukromé logice.
  • Cestou podpory zprostředkovat rodičům náhled na subjektivní přesvědčení.
  • Vedení rozhovoru s rodiči umožňující spolupráci, aktivní zapojení a motivaci rodičů.
  • Podporovat rodičovství založené na demokratickém výchovném stylu.

AKREDITACE: MŠMT ČR prezenčně pod č.j. MSMT-40298/2020-4-973 a online pod Č.j. MSMT-1141/2023-6-86
                         MPSV ČR pod č. A2022/0738-SP

CENA kurzu pro jednoho účastníka je 1.800,- Kč bez DPH, 2.178,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 8 hodin (1 den)

KURZEM VÁS PROVEDOU: online PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., nebo Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
                                                 prezenčně Mgr. Bc. Kamila Barlow

TERMÍNY:

16. 11. 2023 - ONLINE
10. 2. 2024 – PREZENČNĚ v Brně 
22. 5. 2024 – ONLINE
22. 10. 2024 - ONLINE