STORYTELLING: MOŽNOSTI TECHNIKY VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHU PRO PRÁCI S (NEJEN) DĚTSKÝM KLIENTEM - online

Díky příběhům můžeme zahlédnout a rekonstruovat způsob, jakým se díváme na svět, lidi v něm i sebe. S tím, jak se proměňuje příběh, který vyprávíme, se mění i naše perspektiva a prožívání.

Kurz je určen profesionálům, kteří chtějí mít po ruce užitečný nástroj pro práci s dospělými i dětskými klienty.

Řekneme si, jak důsledně a krok za krokem storytelling používat. Naučíte se porozumět příběhu klienta - jeho cílům, přesvědčením, motivaci a metodám. Ukážeme si, jak lze využívat příběhy pro jednotlivé cíle práce s klientem - navázání a prohloubení kontaktu, podporu, motivaci k učení, ke změně a učení se novým kompetencím. Představíme si také práci s příběhy, které obsahují specifická témata.

TÉMATA:

VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ V KONTEXTU INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE, narativ vs. životní styl, individuální psychologie vs. narativní psychologie.

NEDIREKTIVNÍ STORYTELLING: Technika vhodná pro práci s nespolupracujícími klienty. Vystavění příběhu v pěti krocích: kontext příběhu, mapování problému, hledání možností, nové strategie, integrace.

DIREKTIVNÍ POSTUPY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S KLIENTY: Příběhy, které obsahují specifická témata, např. pozitivní vyřešení problému. Příběhy s varováním, kde hlavní postava nese následky svého rozhodování atd. Interaktivní vyprávění. Vzpomínky a zážitky jako příběhy. 

VYUŽITÍ PŘÍBĚHŮ V PROCESU PODPORY A PRÁCI NA ZMĚNĚ: Příklady technik zaměřených na podporu a změnu. Evaluace použitých postupů, kazuistiky a příklady z praxe. Ukončení semináře, zpětné vazby.

NAUČÍTE SE:

  • Porozumět práci s příběhem v kontextu individuální psychologie a porozumět „příběhu“ klienta - tj. jeho cílům, přesvědčením, motivaci, metodám.
  • Používat techniky dotazování, které pomáhají rozvíjet příběh v kontextu osobní zkušenosti klienta.
  • Využívat příběhy pro jednotlivé cíle: navázání a prohloubení kontaktu, podporu, motivaci k učení, změně a učení se novým kompetencím. Klást otázky, které probouzejí tvořivost. 
  • Využívat různé metody a techniky, které si na kurzu vyzkoušíte.

Průběh kurzu a technické požadavky:

  • Kurz probíhá od 9:00–16:00, s přestávkou na oběd a se dvěma menšími přestávkami. 

  • Kurz proběhne v prostředí platformy ZOOM. Ke schůzce ZOOM se lze připojit přímo z webového prohlížeče, mnohem lepší je však použít klienta.

  • Kurz probíhá interaktivní formou, budete pracovat ve skupináchkomunikovat s lektorkou.
  • Ke kurzu je zapotřebí stabilní internetové připojení a zařízení, které umožňuje audio a video přenos (např. notebook se zabudovanou webkamerou).
  • Přestože kurz probíhá v online formě, dbáme stejně jako u prezenčních kurzů na osobní přístup a vytváření bezpečného a laskavého prostředí.

AKREDITACE: MŠMT ČR prezenčně bez akreditace a MŠMT ČR pod Č.j. MSMT-1141/2023-6-86 (online). MPSV ČR pod č. A2021/0163-SP (prezenčně) a MPSV ČR pod č. A2023/0057-SP. Akreditovaný název u MŠMT ČR je Storytelling: možnosti techniky vyprávění příběhu v pedagogické praxi. Akreditovaný název u MPSV ČR je Storytelling: možnosti techniky vyprávění příběhu v sociální práci.

CENA: 1.800,- Kč bez DPH, 2.178,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 8 hodin (1 den)

KURZEM VÁS PROVEDE: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.

TERMÍNY:

26. 11. 2024 – ONLINE

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video