STORYTELLING: MOŽNOSTI TECHNIKY VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHU PRO PRÁCI S (NEJEN) DĚTSKÝM KLIENTEM - online

Díky příběhům můžeme rekonstruovat způsob, jakým se díváme na svět, lidi v něm i sebe. Storytelling je přirozenou součástí provázení klientů. Řekneme si, jak důsledně a krok za krokem metodu používat v terapii nebo rozhovoru pro prohloubení vztahu, pro krátkou zpětnou vazbu, pro podporu, pro sebepodporu, ale i pro zábavu. Kurz je určen profesionálům, kteří chtějí mít po ruce užitečný nástroj pro práci s klienty.

TÉMATA:

VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ V KONTEXTU INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE, narativ vs. životní styl, individuální psychologie vs. narativní psychologie.

NEDIREKTIVNÍ STORYTELLING: Technika vhodná pro práci s nespolupracujícími klienty. Vystavění příběhu v pěti krocích: kontext příběhu, mapování problému, hledání možností, nové strategie, integrace.

DIREKTIVNÍ POSTUPY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S KLIENTY: Příběhy, které obsahují specifická témata, např. pozitivní vyřešení problému. Příběhy s varováním, kde hlavní postava nese následky svého rozhodování atd. Interaktivní vyprávění. Vzpomínky a zážitky jako příběhy. 

VYUŽITÍ PŘÍBĚHŮ V PROCESU PODPORY A PRÁCI NA ZMĚNĚ: Příklady technik zaměřených na podporu a změnu. Evaluace použitých postupů, kazuistiky a příklady z praxe. Ukončení semináře, zpětné vazby.

NAUČÍTE SE:

  • Porozumět práci s příběhem v kontextu individuální psychologie a porozumět „příběhu“ klienta - tj. jeho cílům, přesvědčením, motivaci, metodám.
  • Používat techniky dotazování, které pomáhají rozvíjet příběh v kontextu osobní zkušenosti klienta.
  • Využívat příběhy pro jednotlivé cíle: navázání a prohloubení kontaktu, podporu, motivaci k učení, změně a učení se novým kompetencím. Klást otázky, které probouzejí tvořivost. 
  • Využívat různé metody a techniky, které si na kurzu vyzkoušíte.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod Č.j. MSMT-1107/2021-4-80 a MPSV ČR pod č. A2021/0163-SP. Akreditovaný název u MŠMT ČR je Storytelling: možnosti techniky vyprávění příběhu v pedagogické praxi. Akreditovaný název u MPSV ČR je Storytelling: možnosti techniky vyprávění příběhu v sociální práci.

CENA kurzu pro jednoho účastníka je 1.800,- Kč bez DPH, 2.178,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 8 hodin (1 den)

KURZEM VÁS PROVEDE: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.

TERMÍNY:

27. 3. 2024 – ONLINE
26. 11. 2024 – ONLINE