ÚZKOST A DEPRESE Z POHLEDU INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE - ONLINE

Úzkost a deprese představují dva z nejčastěji vyskytujících se klinických stavů, navíc jsou velmi často komorbidní. Odborníci z řad pediatrie i psychiatrie evidují nárust dětských pacientů, kteří potřebují neodkladnou péči. I my mnohem častěji odpovídáme na dotazy pedagogů, sociálních pracovníků k problematice úzkosti a deprese. Také proto jsme připravili kurz, kde ukazujeme propojení konceptů individuální psychologie (zejména životní styl, teleologický princip a sociální zájem) se symptomatikou deprese a úzkosti. Pojďte se přesvědčit, že náš pohled je zároveň užitečný nástroj, který dává příležitost vidět souvislosti v širším kontextu a ukazuje možnosti podpory a provázení terapeutům, ale i neterapeutickým pracovníkům.

TÉMATA:

  • Deprese a úzkost v kontextu individuální psychologie (bio-psycho-sociální model).
  • Životní styl, dynamika osobnosti, účelovost chování a sociální kontext.
  • Úzkost a deprese – kompenzační dynamika („Battle-engagement emotion“, anticipace selhání, deprese a úzkost jako sebeochraňující (adaptivní) strategie)
  • Hypersenzitivita vůči hrozbám vnějšího prostředí a formování životního stylu.
  • Kazuistiky a příklady.
  • Možnosti podpory –podpora sounáležitosti, rozvíjení sociálního zájmu, zprostředkování úspěchu, prostor volby a odpovědnosti, povzbuzování jako forma zvyšování odolnosti na zátěž a stres. Legitimizace nedokonalosti, práce s chybou…

NAUČÍTE SE:

  • Porozumět pojmům deprese a úzkost v kontextu osobní dynamiky (životní styl, přesvědčení, privátní logika).
  • Porozumět osobní dynamice, pracovat se specifickými otázkami, které umožňují vhled.
  • Podporovat specifickým způsobem sounáležitost a zdravé fungování ve vztazích.
  • Všímavosti k rizikovým projevům (zejména u dětí, vhodně reagovat a mluvit s dětmi bez jejich stigmatizace).

AKREDITACE: MŠMT ČR pod Č.j. MSMT-21441/2022-4-737 a MPSV ČR pod č. A2022/0971-SP.

CENA kurzu pro jednoho účastníka je 1.800,- Kč bez DPH, 2.178,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 8 hodin (1 den)

KURZEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.

TERMÍNY:

26. 3. 2024 – ONLINE
23. 10. 2024 – ONLINE