ÚZKOST A DEPRESE Z POHLEDU INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE - ONLINE

Úzkost a deprese představují dva z nejčastěji se vyskytujících klinických stavů, navíc jsou velmi často komorbidní. V posledních letech také stoupá výskyt depresí a úzkostí u dětí a dospívajících.

Kurz je určen psychoterapeutům, psychologům, sociálním pracovníkům pracujícím s dospělými nebo dětmi. 

Popíšeme si symptomatiku deprese a úzkosti perspektivou individuální psychologie - bio-psycho-sociální model, kompenzační dynamika, účelovost, anticipace selhání, sebeochraňující strategie. Představíme sadu specifických otázek, které umožní porozumět depresi a úzkosti v kontextu osobní dynamiky klienta. Vymezíme rizikové projevy, řekneme si, jak na ně vhodně reagovat a mluvit o nich. Naučíte se, jak podporovat sounáležitost a zdravé fungování ve vztazích a v životě. 

TÉMATA:

 • Deprese a úzkost v kontextu individuální psychologie (bio-psycho-sociální model).
 • Životní styl, dynamika osobnosti, účelovost chování a sociální kontext.
 • Úzkost a deprese – kompenzační dynamika („Battle-engagement emotion“, anticipace selhání, deprese a úzkost jako sebeochraňující (adaptivní) strategie).
 • Hypersenzitivita vůči hrozbám vnějšího prostředí a formování životního stylu.
 • Kazuistiky a příklady.
 • Možnosti podpory – podpora sounáležitosti, rozvíjení sociálního zájmu, zprostředkování úspěchu, prostor volby a odpovědnosti, povzbuzování jako forma zvyšování odolnosti na zátěž a stres. Legitimizace nedokonalosti, práce s chybou…

NAUČÍTE SE:

 • Porozumět pojmům deprese a úzkost v kontextu osobní dynamiky (životní styl, přesvědčení, privátní logika).
 • Porozumět osobní dynamice, pracovat se specifickými otázkami, které umožňují vhled.
 • Podporovat specifickým způsobem sounáležitost a zdravé fungování ve vztazích.
 • Všímavosti k rizikovým projevům (zejména u dětí, vhodně reagovat a mluvit s dětmi bez jejich stigmatizace).

Průběh kurzu a technické požadavky:

 • Kurz probíhá od 9:00–16:00, s přestávkou na oběd a se dvěma menšími přestávkami. 

 • Kurz proběhne v prostředí platformy ZOOM. Ke schůzce ZOOM se lze připojit přímo z webového prohlížeče, mnohem lepší je však použít klienta.

 • Kurz probíhá interaktivní formou, budete pracovat ve skupináchkomunikovat s lektorkou.
 • Ke kurzu je zapotřebí stabilní internetové připojení a zařízení, které umožňuje audio a video přenos (např. notebook se zabudovanou webkamerou).
 • Přestože kurz probíhá v online formě, dbáme stejně jako u prezenčních kurzů na osobní přístup a vytváření bezpečného a laskavého prostředí.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod Č.j. MSMT-21441/2022-4-737 (prezenčně) a MŠMT ČR pod Č.j. MSMT-1141/2023-6-86 (online). MPSV ČR pod č. A2022/0971-SP (prezenčně) a MPSV ČR pod č. A2023/0055-SP.

CENA: 1.800,- Kč bez DPH, 2.178,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 8 hodin (1 den)

KURZEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.

TERMÍNY:

23. 10. 2024 – ONLINE