DYNAMIKA PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ

Co se skrývá za problémovým chováním dětí a dospívajících, jak mu porozumět - a jak proměnit problémové chování ve spolupráci.

Kurz pro všechny, kteří pracují s dětmi a dospívajícími - psychoterapeuty, psychology, sociální pracovníky a pedagogy. 

Naučíme se identifikovat cíle problémového chování u dětí a dospívajících. Ukážeme práci s rozhovorovým schématem, které obsahuje sadu otázek pro reflexi, sebereflexi a pochopení dynamiky interakcí. Informace získané z rozhovoru využijeme pro smysluplnou práci na změně chování pomocí podpůrných, preventivních a intervenčních strategií.  

TÉMATA:

TEORETICKÝ RÁMEC - Cílesměrnost lidského chování, naplnění pocitu sounáležitosti jako ústřední motiv lidského směřování, subjektivní přesvědčení, soukromá logika.

CÍLE PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ v interakčním pojetí (upoutání pozornosti, potřeba moci, potřeba pomstít se a potřeba vyhnout se neúspěchu).

IDENTIFIKACE CÍLŮ PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ jako klíč k účinné komunikaci a vedení rozhovoru s učiteli, dětmi, případně s jejich rodiči. Identifikace cílů problémového chování pomocí intervenčně-diagnostického rozhovoru. Trénink rozpoznávání cílů chování.

STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ A REAGOVÁNÍ na problémové chování dětí (intervenční strategie, preventivní strategie, zaměření se na podporu žádoucího chování). Prezentace technik a strategií podporujících spolupráci. Kazuistiky a případy dobré praxe.

UKÁZKY PRÁCE S KLIENTEM prostřednictvím tzv. demonstrací na otevřené scéně (Open forum consultation) s využitím osobního materiálu účastníků. Sdílení skupinové zkušenosti, burza nápadů.

NAUČÍTE SE:

  • Porozumět mechanismu problémového chování dětí v kontextu interakčního pojetí dynamiky mezilidských vztahů.
  • Využívat techniku intervenčně-diagnostického rozhovoru, který umožňuje rozkrýt dynamiku problémového chování dětí a v rozhovoru získané informace efektivně využívat pro cílenou změnu postojů a chování klientů (dětí, učitelů, rodičů).
  • Navrhovat intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování.
  • Podporovat spolupráci a motivaci klientů.
  • Vyhýbat se strategiím, které neumožňují spolupráci s ostatními (dětmi, rodiči, kolegy).

Průběh kurzu a technické požadavky:

  • Kurz probíhá od 9:00–16:00, s přestávkou na oběd a se dvěma menšími přestávkami. 

  • Kurz proběhne v prostředí platformy ZOOM. Ke schůzce ZOOM se lze připojit přímo z webového prohlížeče, mnohem lepší je však použít klienta.

  • Kurz probíhá interaktivní formou, budete pracovat ve skupináchkomunikovat s lektorkou.
  • Ke kurzu je zapotřebí stabilní internetové připojení a zařízení, které umožňuje audio a video přenos (např. notebook se zabudovanou webkamerou).
  • Přestože kurz probíhá v online formě, dbáme stejně jako u prezenčních kurzů na osobní přístup a vytváření bezpečného a laskavého prostředí.

AKREDITACE: MŠMT ČR prezenčně bez akreditace a MŠMT ČR pod Č.j. MSMT-1141/2023-6-86 (online). MPSV ČR pod č. A2022/0833-SP (prezenčně) a MPSV ČR pod č. A2023/0056-SP (online). U MPSV ČR je akredtiovaný název Dynamika mezilidských vztahů.

CENA: 1.800,- Kč bez DPH, 2.178,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 8 hodin (1 den)

KURZEM VÁS PROVEDOU: online PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. nebo Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D. 
                                                 prezenčně Mgr. Bc. Kamila Barlow

TERMÍNY:

Sobota 8. 6. 2024 – PREZENČNĚ v Brně 
Úterý 8. 10. 2024 – ONLINE
Sobota 9. 11. 2024 – PREZENČNĚ v Brně