DYNAMIKA PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ

Naučíme se identifikovat cíle problémového chování u dětí a dospívajících. Ukážeme práci s rozhovorovým schématem, které obsahuje sadu otázek pro reflexi, sebereflexi a pochopení dynamiky interakcí. Informace získané z rozhovoru využijeme pro smysluplnou práci na změně chování pomocí podpůrných, preventivních a intervenčních strategií. Kurz je vhodný pro psychology, sociální pracovníky, pedagogy, ale i rodiče, kteří chtějí změnit výchovný přístup.

TÉMATA:

TEORETICKÝ RÁMEC - Cílesměrnost lidského chování, naplnění pocitu sounáležitosti jako ústřední motiv lidského směřování, subjektivní přesvědčení, soukromá logika.

CÍLE PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ v interakčním pojetí (upoutání pozornosti, potřeba moci, potřeba pomstít se a potřeba vyhnout se neúspěchu).

IDENTIFIKACE CÍLŮ PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ jako klíč k účinné komunikaci a vedení rozhovoru s učiteli, dětmi, případně s jejich rodiči. Identifikace cílů problémového chování pomocí intervenčně-diagnostického rozhovoru. Trénink rozpoznávání cílů chování.

STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ A REAGOVÁNÍ na problémové chování dětí (intervenční strategie, preventivní strategie, zaměření se na podporu žádoucího chování). Prezentace technik a strategií podporujících spolupráci. Kazuistiky a případy dobré praxe.

UKÁZKY PRÁCE S KLIENTEM prostřednictvím tzv. demonstrací na otevřené scéně (Open forum consultation) s využitím osobního materiálu účastníků. Sdílení skupinové zkušenosti, burza nápadů.

NAUČÍTE SE:

  • Porozumět mechanismu problémového chování dětí v kontextu interakčního pojetí dynamiky mezilidských vztahů.
  • Využívat techniku intervenčně-diagnostického rozhovoru, který umožňuje rozkrýt dynamiku problémového chování dětí a v rozhovoru získané informace efektivně využívat pro cílenou změnu postojů a chování klientů (dětí, učitelů, rodičů).
  • Navrhovat intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování.
  • Podporovat spolupráci a motivaci klientů.
  • Vyhýbat se strategiím, které neumožňují spolupráci s ostatními (dětmi, rodiči, kolegy).

AKREDITACE: MŠMT ČR prezenčně pod Č.j. MSMT-1107/2021-4-80 a online pod Č.j. MSMT-1141/2023-6-86.
                         MPSV ČR pod č. A2022/0833-SP pod názvem Dynamika mezilidských vztahů.

CENA kurzu pro jednoho účastníka je 1.800,- Kč bez DPH, 2.178,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 8 hodin (1 den)

KURZEM VÁS PROVEDOU: online PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. nebo Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D. 
                                                 prezenčně Mgr. Bc. Kamila Barlow

TERMÍNY:

25. 11. 2023 PREZENČNĚ v Brně 
27. 2. 2024 – ONLINE
25. 5. 2024 – PREZENČNĚ v Brně 
8.10.2024 – ONLINE
9.11.2024 – PREZENČNĚ v Brně