Snažíme se, aby se náš blog stal zdrojem informací, 

které přinesou nápady a tipy pro vaši práci s klienty, témata týkající se obtížných životních situací a jejich zvládání. Přejeme si, abyste našli to, co potřebujete a potkali se u nás s inspirací a odvahou k novým věcem. Děkujeme za váš zájem. 

INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE

Každý člověk si vytváří na základě individuálních klíčů, tzv. privátní logiky, představu, jak se zapojit, jak někam patřit. Dítě se např. naučí, že druzí jsou důležitější, rozhodují, svět vnímá jako nepřátelský.

DYNAMIKA PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ V INTERAKČNÍM POJETÍ

Rodiče i učitelé hledají odpovědi na otázky: Proč se tak chová? Jaktože je tak líný? Co ho vede k takové agresivitě? Proč se nechtějí učit? Otázky “proč” vedou k hledání příčin a obrací pozornost k místům, která jsou jen obtížně ovlivnitelná (např. fungování nebo struktura rodiny, socioekonomický status rodiny, osobnost dítěte či rodičů atp.). Výsledkem bývá frustrace a pocit bezmoci pramenící z přesvědčení,...

ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU PROSTŘEDNICTVÍM RANÉ VZPOMÍNKY

Objevování souvislostí mezi ranou zkušeností a současným životem je pozoruhodná cesta plná objevů, pro samotný proces terapie má však i jiný význam – vede k podpoře vztahu mezi terapeutem a klientem díky sdílení jedinečné zkušenosti a narůstajícímu porozumění a vhledu. S raným materiálem pracujeme, abychom porozuměli současnému životu. Podle Adlera mají rané vzpomínky speciální význam, ukazují ryzí životní styl v jeho nejjednodušším...

MOTIVACE PEDAGOGICKÉHO TÝMU

Téma motivace dětí a dospělých má mnoho společného. Řízení třídy (class management) a motivace žáků je proces, na kterém se podílí spousta faktorů. Jedním z nich je způsob, jakým jsou účastníci tohoto procesu vedeni. To, jak je řízena škola, se promítá i do způsobu, jakým učitelé pracují se třídou a jak tím naplňují filozofii organizace. V tomto smyslu jsou vedoucí pracovníci těmi,...

PRÁCE S TĚLEM

Je to tak pět let, když jsem pocítila potřebu začít se více zaměřovat na tělo a využívat ho jako vstupní bránu pro změnu prožívání a přesvědčení. Inspirovala mě k tomu práce s klienty, jejichž přesvědčení byla neotřesitelná. Díky nim, ale v životě zažívali nepohodu. Emoce, které s těmito přesvědčeními byly spojené, je přiváděly do patových situací. Pamatuji si, jak jsem položila otázku jedné...

METAFORA

PRÁCE S METAFOROU

Pouhé objevení metafory pomáhá klientovi zorientovat se, další pojmenování a odkrývání významu je terapeutické. Práce s metaforou podporuje proces hledání a rozvíjí schopnost řešit problém prostřednictvím imaginativního procesu, který umožňuje vidět různé perspektivy a strategie k řešení.