Ohlédnutí za workshopem terapeutky Kim Lee-Own na WINTER ICASSI ONLINE CONFERENCE

Pohádky, příběhy, filmy a videohry jako prostředky encouragementu – posilování přesvědčení “Já to zvládnu.”

Workshopy obecně mám moc ráda, hlavně jejich praktičnost a možnost vyzkoušet nové techniky na vlastní kůži. Stále však, i po mohutném přesunu do online prostoru v posledních letech, cítím určitou nejistotu, když se chystám absolvovat online workshop. Říkám si, že potřebuji být v dostatečném kontaktu s ostatními a zároveň v bezpečí, a přeji si, aby na to lektor dostatečně myslel. Kim Lee-Own přitom neměla lehký úkol. Na jednom online místě se sešli adleriáni z celého světa (třeba z Japonska, Kalifornie, Číny, Polska), kteří se do té doby vůbec neznali. Každý mluvil svým “dialektem angličtiny”, připojení bylo různě silné, byla to zkrátka výzva v mnoha ohledech. 

Kim Lee-Own, MA

Kim s tím ale pracovala bravurně. Na začátku věnovala dost prostoru našemu stručnému seznámení a také vytyčení pravidel workshopu ve smyslu “toto není terapie”, “nevynášejme osobní informace”, “respektujme pohledy a příběhy ostatních” a “hloupé otázky neexistují”. Po tomto důležitém úvodu nám Kim připomněla základní premisy adlerovského přístupu, více se přitom zastavila u potřeby sounáležitosti, bezpečí a osobní důležitosti. Zmínila Adlerovu myšlenku, že jako děti si vytvoříme chybnou představu, že bezpečí, sounáležitosti a osobního významu dosáhneme tak, že budeme perfektní. Vycházíme tak z naší omezené dětské zkušenosti a znalostí. Vytváříme si pohled na nás, druhé i svět v našem omezeném dětském vnímání. 

Tyto naše závěry nám jsou více či méně užitečné v dětství, tedy pomáhají nám orientovat se ve světě a plnit úkoly, které nám život přinese. Méně užitečné už nám bývají následně v dospělosti. Potřebujeme se naučit, jak spolupracovat a přispívat do společenství, jehož jsme součástí. V práci s klientem poté potřebujeme společně porozumět jeho životnímu stylu, tedy oněm závěrům o sobě, druhých, o světě a o tom, co tedy musí dělat, ke kterým dospěl v raném dětství.

Běžně to děláme pomocí raných vzpomínek, rodinných konstelací a dalších tradičních adleriánských nástrojů. Pohádky, příběhy, filmy a počítačové či videohry mohou být ale také velmi užitečným pomocníkem ve snaze zahlédnout životní styl klienta. Kim také říká, že to nemusí být vždy pohádka nebo příběh počítačové hry. Může to být příběh klientovy oblíbené postavy z historie, postava z knihy, zpěvák nebo celebrita, osobnost ze sportu, kamarád nebo člen rodiny, dokonce imaginární kamarád. A proč s příběhy v naší praxi vůbec pracovat?

 • Jsou projektivní (promítáme do nich naši soukromou logiku a životní styl).
 • Ukazují možnosti řešení problémů.
 • Ukazují nám možné cesty (metoda Acting As If) – co se stane, když…
 • Můžeme v nich vidět silné stránky a dovednosti klienta.
 • Jsou kreativní a hravé.

Kim nám v rámci workshopu ukázala jeden konkrétní způsob, jak můžeme s příběhy pracovat. Pokusím se Vám ho zde srozumitelně popsat.

Název techniky: PŘÍBĚH V ŠESTI OKNECH

Zadání pro klienta:

 1. Zkus si vybavit svůj oblíbený příběh (pohádku, knihu, počítačovou hru, reálnou postavu).
 2. Popiš příběh tvé oblíbené hlavní postavy v šesti větách. Shrň podle tebe nejdůležitější části příběhu.

Jednotlivé věty píšeme do jednotlivých částí papíru, který si rozdělíme na 6 částí (oken). Věty píšeme do horní části oken.

 1. Přikresli k jednotlivým větám jednoduché ilustrativní obrázky.

Jakmile máme věty napsané, požádáme klienta, aby k nim přikreslil ještě jednoduché obrázky. Stačí opravdu náčrty, hůlkové postavičky, nejde o dokonalou kresbu. (Pozn.: obrázky mohou také mnoho vypovídat o životním stylu klienta, bývají výmluvné.)

 1. Identifikuj jednu větu nebo obrázek, který podle tebe nejlépe vystihuje celý příběh. Zkus označit, co je poselstvím celého příběhu podle tebe.

Tuto část jsme si v rámci workshopu nejprve vypracovali sami, za laskavého doprovázení Kim. Poté jsme se rozdělili do dvojic a vzájemně jsme pracovali s takto vytvořeným materiálem. Jako první nám Kim řekla: “Nemusíte být experti, buďte pro druhého průvodcem. Buďte zvědaví, ptejte se, hledejte spolu silné stránky, metody spolupráce a přispívání.” K tomu nám přidala ještě otázky, na něž máme společně hledat odpovědi:

 • Jaké silné stránky ukazuje tento hrdina v tvém příběhu?
 • Jak tato postava dosahuje bezpečí, patření a důležitosti pro druhé?
 • Můžeme v projevech hrdiny příběhu zahlédnout jeho životní styl?
 • Dokončit věty Já jsem…, Druzí jsou…, Svět je… (Události jsou…), Proto musím…, Abych…
 • V čem se nejvíc podobáš tomuto hrdinovi?
 • Jak je ti jednání, přemýšlení tímto způsobem v životě užitečné?
 • Jaká je odvrácená strana přemýšlení a jednání podle tohoto hrdiny?
 • Jak souvisí nejdůležitější věta (obrázek) z příběhu s tvým současným životem? Kde se ti zobrazuje?

Po dokončení této práce ve dvojicích přišla společná reflexe proběhlé práce. Každá dvojice mohla mluvit nejprve za sebe, poté jsme hledali společné závěry, zjištění. Ukázalo se jako dobré vnímat seznam otázek jako nabídku, nikoliv nezbytný inventář, který je potřeba celý projít. Práce s příběhem nám krásně plynula. Stačilo věnovat se některým z nabídnutých otázek a důležitá témata začala sama vystupovat. Všichni jsme ve svých příbězích našli něco, co jsme doposud neviděli, nebo nový úhel pohledu na hrdinu a jeho příběh. Paralely s našimi životními styly byly až směšně přesné. Ačkoliv byl workshop pouze ochutnávkou toho, jak s podobnou technikou a tématem pohádek a příběhů pracovat, tento způsob uvažování a snadno použitelný nový nástroj mě naprosto nadchly.

Kim přidala ještě několik svých tipů na závěr:

 • Zajímavé může být také podívat se na konec příběhu. Jaký je? (jasný, nejasný, dobrý, špatný).
 • Když klient přináší vícedílný příběh nebo seriál, ptejme se na konkrétní část, která je podle něj nejlepší (nebo na kterou se nyní chce podívat).
 • Užitečná otázka také může být: “Jak byste pohádku změnili, kdybyste měli tu moc?” (další způsob projekce životního stylu).

Zpětně vnímám, jak dobře workshop fungoval i v online prostoru, za výrazného přispění přístupu Kim a jejího důrazu na vytvoření bezpečného prostředí v začátku kurzu. Mohla jsem navíc díky multikulturalitě účastnické skupiny na vlastní kůži zažít, jak rozdílné hodnoty se v příbězích napříč světem objevují a jak rozdílné pohledy na jednání našich hrdinů můžeme mít i díky našemu původu. Zažít toto z pohodlí křesla v Brně je pro změnu obrovskou výhodou online workshopů. Nuže, jaký je váš oblíbený příběh?

Příklad práce s příběhem – kazuistika

 • Zvolený příběh: pohádka Sedmero krkavců
 • Hrdinka: Bohdanka

6 oken:

 1. Bohdanka se narodí chudým milujícím rodičům, kteří jsou ale stále smutní a Bohdanka neví proč.
 2. Bohdanka zjišťuje, že měla sedm bratrů, které matka nechtěně proměnila v krkavce.
 3. Vydává se za čarodějnicí, která jí poradí, co má dělat, aby bratry zachránila.
 4. Zatímco Bohdanka plní náročné úkoly, zamiluje se do prince, který ji vezme k sobě na hrad.
 5. Proradná královna se chce zbavit prince i Bohdanky, chce ji upálit jako čarodějnici.
 6. Bohdanka včas dokončí košile a zachrání tak sebe, bratry i království.

Obrázky viz foto:

Identifikovaná nejdůležitější věta: Bohdanka včas dokončí košile a zachrání tak sebe, bratry i království.

Životní styl Bohdanky:

 • Já jsem skromná, pracovitá, žena činu, žiju v pravdě, moje důležitost na první pohled není vidět, ale ukáže se, že je obrovská.
 • Druzí jsou
  • Muži – milující a vnitřně silní, někteří nesou kletbu (zranění), nebo neschopní ňoumové
  • Ženy – silné, milující, ale také zlé intrikánky
 • Svět je velký, nespravedlivý až nesmyslný (chudoba vs. zděděné bohatství, když jsi čarodějnice, shoříš), nebezpečný.
 • Proto musím sebe zapřít, snést bolest a nepohodlí, pracovat poctivě a rychle.
 • Abychom byli já a moji blízcí živí a šťastní a na světě byla spravedlnost (tedy já v bezpečí, důležitá a v sounáležitosti)

Silné stránky Bohdanky

 • Pracovitost, činorodost (jde a udělá to, co je potřeba)
 • Odvaha (jde za obávanou čarodějnicí, vydává se do světa)
 • Pravdivost
 • Ochota snést nepohodlí
 • Vlídnost, laskavost
 • Silný pozitivní vztah k rodině

Kdy jsou silné stránky užitečné v životě klientky

 • Dokud má dost energie (a vhodné podmínky), raději věci dělá, než o nich mluví.
 • Umí pracovat ve ztížených podmínkách, snést jistou míru nepohodlí.
 • Ráda vyráží do světa – díky tomu hodně poznala, hodně se naučila.

Kdy jí naopak škodí, nejsou užitečné

 • Když se příliš poddá představě, že musí svět zachránit sama a přestane vnímat podpůrnou síť lidí kolem sebe.
 • Když přes potřeby světa a druhých přestane myslet na ty svoje.
 • Když zůstává na bolestivé cestě déle, než je nutné, případně pozdě začne vnímat, že na cestě radost vystřídala bolest.

Některá z propojení s životem klientky

 • Tendence přijímat velké, důležité úkoly a výzvy, o které se nikdo jiný nehlásí (v minulosti v zaměstnání i ve volnočasových aktivitách).
 • Muži v její blízkosti zažívali nebo zažívají v životě bolest.
  • To ji vede k jisté obezřetnosti vůči nim, představě, že potřebují hodně péče (což jí dlouhou dobu vyhovuje, než se sama chytne do pasti, kdy je vyčerpaná z toho, že za ně dělá věci, které by nemusela a o které se nikdo neprosil).
  • tj. nadřazená pozice
 • Zážitek intrik ze strany žen v nedávné minulosti – téma, které zpracovává dodnes.
  • Dává si pozor na ženy ve svém okolí, je velmi citlivá na jejich reakce a způsob komunikace.
 • Rodina je pro ni silný zdroj (vysoká hodnota) a také vnímá svoji silnou pozici v ní (důležitost).

Nejdůležitější věta a její propojení s klientčiným aktuálním životem:

Bohdanka včas dokončí košile a zachrání tak sebe, bratry i království.

Možná propojení:

 • Klientka je momentálně ve fázi života, kdy plánuje svatbu a následně založení rodiny. Děje se to v pozdějším věku, než si představovala. Jejím tématem je přání, aby ona, její muž a její případné děti byli zdraví a vše se podařilo tak, jak je v plánu. Jakoby předla nitě tohoto plánu, potřebovala být trpělivá a doufat, že vše vyjde.
 • Klientka si všímá určitého vzorce ve své rodině a rodině svých blízkých – tedy že tam je jedno dítě (toho času již dospělé), které žije svůj nezávislý život, a potom sourozenec, který zůstává v závislém vztahu s rodiči. Otázka, kterou si v poslední době klade, je “Co má rodič dělat pro to, aby se děti v dospělosti osamostatnily, zároveň zůstaly v přirozeném kontaktu s původní rodinou?” V pohádce je zajímavá myšlenka, že možná může něco udělat i sourozenec. Co by mohlo být pomyslnou košilí pro “zakleté” sourozence?
 • Pozn. autorky: tato kazuistika ukazuje jeden konkrétní pohled člověka na známou českou pohádku optikou jeho životního stylu. Jiný klient by ze stejné pohádky jistě vybral jiné pro něj podstatné momenty, jiné vlastnosti hlavní hrdinky atp. Kazuistiku tedy nelze vnímat jako univerzální zpracování pohádky Sedmero krkavců z pohledu individuální psychologie. Naším cílem bylo pouze přiblížit práci s technikou Příběh v šesti oknech.

Workshopy Kim Lee-Own můžete zažít nejen online, ale díky její spolupráci s Mansiem i osobně. Kim povede pětidenní workshop Sny: Most do buducnosti na Letní škole individuální psychologie 1.–5. 7. 2024 a v říjnu se můžete přihlásit na workshop pro profesionály pracující s rodiči s názvem 5 tajemství pro spokojené děti, který proběhne v Brně.

Chcete s námi být více v kontaktu?

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru, který vám přinese další inspiraci a upozorní vás na nové články na našem blogu:

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.