PÁROVÁ TERAPIE A PORADENSTVÍ - STRUKTURA, PROCES

A TECHNIKY

Pozvání přijal švýcarský terapeut Samuel Schürer, který se řadu let zaměřuje na párovou terapii a poradenství. Získáte nástroje individuální psychologie, které vám umožní porozumět párové interakci (např. práce s ranou vzpomínkou), seznámíte se s možnostmi řešení konfliktů v páru a naučíte se používat komunikační techniky používané v párovém kontextu.

Odborný překlad zajištěn.

TÉMATA:

Teoretická východiska individuální psychologie a pojetí práce s páry a rodinou v kontextu tohoto psychologického směru.

Proč milujeme? Osobnost a volba partnera. Vliv rodinného modelu na volbu partnera.

Zdravé, naplňující a dlouhotrvající vztahy. Konstelace neurotických párů.

Rozdílné potřeby v páru. Ambivalence v páru.

Řešení konfliktních situací, podpora hledání společných řešení a vytváření dohody.

Cíl a struktura vedení rozhovoru s páry.

Fáze rozhovoru s páry (příprava, naladění, porozumění, zacílení, hledání možností, výběr řešení, podpora).

Otázky umožňující zhodnocení situace v páru.

Plánování strategie pro práci s párem.

Přehled technik pro práci s páry (práce s milostným příběhem, práce s ranou vzpomínkou v páru, práce se sny v páru).

NAUČÍTE SE:

  • Posoudit osobnosti partnerů.
  • Zjistit, které aspekty z historie páru ovlivňují současnou situaci páru a jak v tomto kontextu pochopit jejich problém.
  • Nastavit cíle a procesy v kontextu práce s páry.
  • Používat nástroje, které umožní strukturovat a zpřehledňovat komunikační situace odehrávající se v párovém kontextu.
  • Nastavit setting párového sezení, najít společné cíle páru a využít je pro podporu změny.
  • Pracovat s různými hodnotícími nástroji a metodami, které lze použít při vedení rozhovorů v párovém kontextu.
  • Reflektovat etické výzvy práce v párovém kontextu a poradit si s nimi.

CENA 7 200 Kč bez DPH, pro účastníky našich dlouhodobých výcviků zvýhodněná cena 6 400 Kč bez DPH.

DÉLKA: 30 hodin = 4 vzdělávací dny

KURZEM VÁS PROVEDE: terapeut Samuel Schürer

TERMÍN KURZU: 3. - 6. 5. 2022