Kim lee own: 5 TAJEMSTVÍ PRO SPOKOJENÉ DĚTI

workshop pro profesionály pracující s rodiči

Kim Lee Own, MA, povede také workshop na naší Letní škole individuální psychologie. Bude na téma Sny: most do budoucnosti?

Workshop pro profesionály pracující s rodiči nabízí způsob, jak podpořit rodiče v rozvoji jejich rodičovských dovedností, jak budovat vztah mezi rodičem a dítětem a jak o něj pečovat ve všech vývojových obdobích. 

Teoretický základ programu Pěti tajemství vychází z principů individuální psychologie Alfreda Adlera. Ústředními tématy, na která je zaměřena práce s rodiči, jsou: budování pocitu sounáležitosti v rodině a význam podporujícího přístupu ve výchově, porozumění čtyřem cílům nevhodného chování u dětí, rodinné konstelace a interakce v rodině, práce s životním stylem a životními úkoly.  

Ve workshopu Kim Lee Own se účastníci naučí, jak pracovat s rodiči v rámci individuální práce i ve skupině. Součástí je i metodika pro vedení rodičovských skupin věnovaných rozvoji rodičovských kompetenci. Metodiku pro práci s rodiči je možno využít jak u biologických, tak i pěstounských rodin.  

Tlumočení do českého jazyka bude zajištěno.

Podrobnější anotaci připravujeme.

AKREDITACE: bez akreditace

CENA: 8 700 Kč bez DPH, 10 527 Kč včetně DPH

DÉLKA: 30 hodin (4 vzdělávací dny)

WORKSHOPEM VÁS PROVEDE: Kim Lee Own, MA

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

1. den: 10:00 - 16:30
2. den:   9:00 - 16:30
3. den:   9:00 - 16:30
4. den:   9:00 - 15:00

TERMÍN: 14. - 17. 10. 2024