Sny: most do budoucnosti?

KIM LEE-OWN, MA

O WORKSHOPU

Adlerovská  teorie sny považuje za jednu z „bran“ k porozumění lidské psychice. Spolu s rodinnými konstelacemi a ranými vzpomínkami slouží jako nástroj, díky kterému se můžeme naučit, jak porozumět sami sobě a napojit se na svoje prožívání.

Naše sny jsou odrazem osobnosti člověka a to, co se v nich objevuje, kopíruje životní styl a odráží očekávání, obavy i soukromou logiku.

Mossak & Maniaci (1999) říkají, že sny se nám zdají, aby podpořily naše počínání v současném a budoucím životě. Ve snech trénujeme naše budoucí směřování, řešíme problémy a ladíme se se na další den. To vše, když spíme! 

Během workshopu

  • představíme sen jako důležitý aspekt práce v adlerovském přístupu, který umožňuje  porozumět sobě a klientům.
  • představíme adlerovskou teorii a koncepty, které nám mohou pomoci pochopit, jak se sny pracovat a jak sny spolupracují s námi.
  • ukážeme spojitost mezi sny a životním stylem.
  • naučíme se, jak můžeme využívat sny v situaci hledání řešení a podporu směřování do budoucnosti (viz oblasti zmiňované Mosakem a Maniaccim).
  • ukážeme si, jak adleriáni interpretují sny a pracují s významem symbolů ve snech.
  • podíváme se na klíčové rozdíly mezi Adlerovými představami o práci se sny a jinými psychologickými teoriemi.
  • budeme pracovat se sny účastníků workshopu, a tak si své sny můžete začít zapisovat už teď. Budete mít příležitost je sdílet ve skupině a pracovat s nimi.

Workshop je určený pro profesionály z pomáhajících profesí, ale vítáni jsou také všichni, které zajímají myšlenky Alfreda Adlera. 

 

O PLENární přednášce

Nacházení odvahy ve snech

Naše osobnost je holistická, tvoří jeden celek. A do něj patří i naše sny!

Ať už jsou zábavné nebo děsivé, z adlerovského úhlu pohledu jsou sny úžasným materiálem pro nahlédnutí naší soukromé logiky a životního stylu. Tato osobní pravidla, podle kterých řídíme své myšlení, cítění a chování, si vytváříme v raném dětství - obvykle do sedmi let věku.

Mou velkou vášní je hledání zdrojů odvahy a povzbuzení a sny jsou skvělým místem, kde hledat odvahu, která se v nás skrývá - i když občas si to ani neuvědomujeme! 

Tato přednáška je věnovaná hledání odvahy - tomu, co dr. Amy Lew a Dr. Betty Lou Bettner nazývají “potřebou věřit, že zvládnu všechno, co přijde”, která tvoří základ jejich modelu “Čtyř B” (v originálu “Four C´s”). 

Mosak & Maniaci (1999) říkají, že “obecně tvoříme sny, abychom podpořili své směřování v životě, vyzkoušeli si různé budoucí postupy, vyřešili problémy a naladili se pro následující den”.

Myslím, že v každém z těchto procesů můžeme uvidět naše silné stránky, dovednosti a odvahu. Zvu vás tedy ke společnému hledání odvahy.

Kim Lee-Own

O KIM

V roce 2003 Kim získala kvalifikaci v oblasti adlerovského poradenství a nadchla se pro vzdělávání rodičů. Kromě práce v soukromé poradně, kde působí jako psychoterapeut, pracuje mnoho let s rodiči, věnuje se skupinové facilitaci a rodičovskému koučování. Kim je supervizorka pro studenty poradenství, kvalifikované psychoterapeuty a dalšími odborníky.

Kim vyučovala v programech Certificate and Diploma in Adlerian Counselling pro Cambridge Adlerian training a aktuálně začala vyučovat nový formát diplomového programu v Milton Keynes.

Díky stěhování, pandemii a „prázdnému hnízdu“ se Kim začala věnovat tématu encouragementu a způsobům podpory kreativity prostřednictvím pohádek, snů a příběhů, které pomáhají lidem objevit možnosti a rozvíjet jejich přesvědčení „JÁ MOHU“.

Její oblíbený citát je od Matky Terezy, která řekla: "Ne každý může dělat velké věci, ale můžeme dělat malé věci s velkou láskou."

Jejím vysněným povoláním je organizování retreat programů v Karibiku na pláži.