Vzdělávání

Ve vzdělávání dospělých se pohybujeme více jak 15 let. Za tuto dobu jsme v oblasti soft skills realizovali celou řadu tréninků zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností, řešení konfliktů, vedení týmů, leadershipu, týmové spolupráce, time managementu, stress managementu a emočního managementu. Uvedené oblasti měkkých dovedností připravujeme pro všechny úrovně pokročilosti a různé cílové skupiny. Kurzy v těchto oblastech nenabízíme formou otevřených kurzů, ale rádi pro Vaši organizaci kurzy připravíme na míru.

Vzdělávání probíhá interaktivní formou, jeho součástí je řada prožitkových a seberozvíjejících technik, které umožňují smysluplné propojení teorie a praxe, podněcují diskusi a vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastníky.

Rádi zpracujeme vaši poptávku, kontaktujte nás.