PORADENSKÉ DOVEDNOSTI VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ PERSPEKTIVOU INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE

Škola může být bezpečným místem, kde žáci i jejich učitelé zažívají pocit, že sem patří, že něco umí, jsou důležití pro ostatní a nebojí se zkoušet nové věci a učit se. Výcvik pro všechny, kdo hledají podporu pro svou práci a chtějí spoluvytvářet prostředí umožňující zažívat pocit sounáležitosti. 

Výcvik je určen školním psychologům, poradenským psychologům, speciálním pedagogům a poradenským pracovníkům ve školství - výchovným poradcům a metodikům prevence.

Cílem výcviku je nabídnout školním psychologům a dalším, kteří se věnují školnímu poradenství, tolik potřebnou podporu, která jim umožní systematicky spolupracovat na proměně školy směrem k partnerskému a spolupracujícímu nastavení.

Budeme rozvíjet všechny kompetence důležité pro práci v kontextu školního poradenství. Získáte jistotu ve vedení poradenského rozhovoru s dětmi, rodiči i učiteli, naučíte se speciální techniky pro práci s jednotlivcem i se skupinou, které umožňují porozumět situaci, prožívání - a získat vhled. Dozvíte se také, jak motivovat ke změně a podporovat v její realizaci a provázet procesem změny, a jak získat druhé ke spolupráci, rozvíjet ji a stavět na ní. Věnovat se budeme i speciálním tématům - symptomatice úzkosti a deprese, sebepoškozování, otázkám identity, řešení problémového chování, ale i péče o sebe a prevenci vyhoření.

Pracovat budeme také s diagnostickými metodami, které umožňují identifikovat problematická místa bránící zdravému fungování školy, rozpoznat zdroje, silné stránky a potenciál, vidět výzvy. Budeme se věnovat i vytváření strategie pro podporu spolupráce uvnitř školy a zakotvení práce do ucelené metodiky práce v různých kontextech.

Výcvik je zakotven v konstruktivistickém přístupu, na kterém staví individuální psychologie a systemika, ve kterých jsou vycvičené lektorky výcviku.

Podrobnější anotaci připravujeme.

TERMÍN: od 7. 10. 2024 v Penzionu Slunečnice v Kuřimské Nové Vsi

1. setkání: 7. - 10.10.2024
2. setkání: 25. - 28.11.2024
3. setkání: 20. - 23.1.2025
4. setkání: 17. - 20.3.2025
5. setkání: 12. - 15.5.2025
6. setkání: 7. - 10.7.2025
7. setkání: 8. - 11.9.2025

1. den setkání začíná v 10:00 a poslední den setkání (4. den) končí ve 12:30.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 54.500,- Kč bez DPH, 65 945,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 250 hodin

KURZEM VÁS PROVEDE: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D. a Mgr. Alice Vašáková 

Michaela Širůčková Mansio

UBYTOVÁNÍ V PENZIONU SLUNEČNICE - podrobnosti vám budou po přihlášení zaslány na váš email.

Vesnička Kuřimská Nová Ves se 139 obyvateli se rozkládá v Křižanovské vrchovině nedaleko Brna.

Penzion Slunečnice, který stojí na konci cesty, v klidném zalesněném údolí, byl postaven v roce 1935 jako menza a kancelářské prostory kvůli výstavbě železničních tunelů na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou. Po dobudování železnice se stal se majetkem Lékařské fakulty a tudíž místem pro rekreaci budoucích lékařů i jejich profesorů. Po roce 1989 byl odprodán do soukromého vlastnictví a vystřídalo se zde několik majitelů.

Současní majitelé, manželé Hoškovi, penzion objevili v roce 2006, a do tohoto místa a nádherné přírody v jeho bezprostředním okolí se zamilovali natolik, že se sem z Brna dokonce přestěhovali a tím obrátili svůj život doslova naruby.

Začátky nebyly jednoduché, protože budova byla ve velmi zanedbaném a vybydleném stavu. Na veškeré úpravy a přestavbu vynaložili velké úsilí.

Spoustu energie věnovali také venkovním úpravám, a tak pod jejich rukama vznikla „rajská zahrada“, která nyní přímo vybízí k odpočinku od zátěže všedních dnů.

Do penzionu Slunečnice se návštěvy často vrací také kvůli osobnímu přístupu, přátelskému prostřední a výborné domácí kuchyni.

Věříme, že to bude příjemné prostředí pro náš výcvik.
Těšíme se na čas, který spolu s vámi na tomto inspirativním místě strávíme!

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video