Doporučujeme

Kurzy a termíny

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup
3. běh – kurz je již naplněn
(7. setkání) 13. – 16. srpna 2018
(8. setkání) 16. – 19. října 2018

4. běh – kurz je již naplněn
(1. setkání) 24. – 27. září 2018
(2. setkání) 20. – 23. listopadu 2018
(3. setkání) 22. – 25. ledna 2019
(4. setkání) 5. – 8. března 2019
(5. setkání) 23. – 26. dubna 2019
(6. setkání) 11. – 14. června 2019
(7. setkání) 6. – 9. srpna 2019
(8. setkání) 17. – 20. září 2019

NOVĚ ZAHAJUJEME 5. běh:
(1. setkání) 7. – 10. října 2019
(2. setkání) 2. – 5. prosince 2019
(3. setkání) 3. – 6. února 2020
(4.setkání) 14. – 17. dubna 2020
(5. setkání) 15. – 18. června 2020
(6. setkání) 10. – 13. srpna 2020
(7. setkání) 21. – 24. září 2020
(8. setkání) 23. – 26. listopadu 2020
Již je možno podat přihlášku na 5. běh nově otevíraného výcviku na podzim 2019!

Edukativní rodičovská terapie (výcvik 250 hodin)
1. běh:
(9. setkání) 3. – 5. září 2018

2. běh:
(1. setkání) 11. – 13. září 2018
(2. setkání) 13. – 15. listopadu 2018
(3. setkání) 15. – 17. ledna 2019
(4. setkání) 12. – 14. března 2019
(5. setkání) 14. – 16. května 2019
(6. setkání) 16. – 18. července 2019
(7. setkání) 10. – 12. září 2019
(8. setkání) 12. – 14. listopadu 2019
(9. setkání) 14. – 16. ledna 2020
Již je možno podat přihlášku na 2. běh nově otevíraného výcviku na podzim 2018!

NOVĚ ZAHAJUJEME 3. běh:
(1. setkání) 1. – 3. října 2019
(2. setkání) 26. – 28. listopadu 2019
(3. setkání) 21. – 23. ledna 2020
(4. setkání) 3. – 5. března 2020
(5. setkání) 12. – 14. května 2020
(6. setkání) 14. – 16. července 2020
(7. setkání) 8. – 10. září 2020
(8. setkání) 10. – 12. listopadu 2020
(9. setkání) 12. – 14. ledna 2021
Již je možno podat přihlášku na 3. běh nově otevíraného výcviku na podzim 2019!

Choreografie rozhovoru aneb Rozhovor je cesta ke změně
1. – 2. října + 5. – 6. listopadu + 3. – 4. prosince 2018
28. – 30. května + 18. – 20. června 2019
14. – 15. října + 4. – 5. listopadu + 9. – 10. prosince 2019

Edukativní rodičovská terapie
7. – 10. srpna 2018 + 6. – 7. září 2018
29. listopadu – 2. prosince 2018 + 11. – 12. ledna 2019 v Ústí nad Labem
12. – 15. srpna + 4. – 5. září 2019

Encouragement – výcvik v dodávání odvahy
23. – 25. července + 17. – 19. září 2018
15. – 17. dubna + 20. – 22. května 2019
29. – 31. července + 23. – 25. září 2019

Spolu a jinak ve vedení lidí
26. – 27. listopadu 2018
6. – 7. února 2019
18. – 19. listopadu 2019

Spolu a jinak ve vzdělávání
18. – 19. března 2019

Spolu a jinak ve školním poradenství
18. – 21. února 2019
22. – 25. července 2019

Spolu a jinak v sociální práci
8. – 9. října 2018
25. – 26. března 2019
21. – 22. října 2019

Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími
23. – 24. října 2018
27. – 28. března 2019
23. – 24. října 2019

Práce s rodinou v adlerovském duchu
29. – 30. října 2018
2. – 3. dubna 2019
6. – 7. listopadu 2019

Komunikace s rodiči
28. listopadu 2018

Emoce v práci pedagoga
20. září 2018

Problémové dítě v mateřské škole aneb jak porozumět chování dětí v mateřské škole
10. října 2018

Lektorský kurz efektivního rodičovství

Jednodenní kurzy – “ochutnávka” adlerovského přístupu. Můžete se přihlásit na jednotlivé dny nebo výhodně na celý blok.

Rodičovská přesvědčení a výchovný styl (jednodenni)
7. listopadu 2018
20. března 2019
31. října 2019

Anamnestický rozhovor (jednodenní)
8. ledna 2019
7. ledna 2020

Encouragement: Umění povzbudit a motivovat  (jednodenní)
5. prosince 2018
1. dubna 2019
20. listopadu 2019

Dynamika problémového chování (jednodenní)
3. října 2018
5. února 2019
16. října 2019

Skupinové supervizní setkání (jednodenní)

Analýza životního stylu prostřednictvím rané vzpomínky

Doporučujeme

Léto v Mansiu 2018

letak leto_obr

Využijte možnost načerpat novou inspiraci, rozšířit své kompetence. V Mansio kurzy organizujeme i během letních prázdnin.

Nabídka vzdělávání na červenec a srpen 2018

17. – 20. července 2018
Podrobné informace a přihláška ke kurzu naleznete zde…

23. – 25. července + 17. – 19. září 2018
Podrobné informace a přihláška ke kurzu naleznete zde…

zahajujeme 7. – 10. srpna + 6. – 7. září 2018
Podrobné informace a přihláška ke kurzu naleznete zde…

31. července 2018
Podrobné informace a přihláška ke kurzu naleznete zde…

1. srpna 2018
Podrobné informace a přihláška ke kurzu naleznete zde…

2. srpna 2018
Podrobné informace a přihláška ke kurzu naleznete zde…

Doporučujeme

Motivace pedagogického týmu ze strany vedení školy

Téma motivace dětí a dospělých má mnoho společného. Řízení třídy (class management) a motivace žáků je proces, na kterém se podílí spousta faktorů. Jedním z nich je způsob, jakým jsou účastníci tohoto procesu vedeni. To, jak je řízena škola, se promítá i do způsobu, jakým učitelé pracují se třídou a jak tím naplňují filozofii organizace. V tomto smyslu jsou vedoucí pracovníci těmi, kteří vymezují pravidla hry, sledují, jak jsou cíle naplňovány, poskytují zpětnou vazbu. Komunikace a proces podpory (včetně vytváření příznivých podmínek pro vzdělávání) jsou základními motivačními nástroji. Celý příspěvek

Pozvánka na listopadové workshopy Alaina Drimmera a ohlédnutí za dubnovou premiérou.

V dubnu jsme měli možnost prožít tři dny s terapety pracujícími v kontextu individuální psychologie Allainem Drimmerem a Sylvií Ponty. Téma analýzy snů a raných vzpomínek přitáhlo nejen psychology, ale i sociální pracovníky, učitele a zájemce z ostatních oborů. Tvůrčí a inspirativní atmosféru doplnil profesionální překlad paní tlumočnice Pavly Kellnerové.
Protože nám to nestačilo a chceme se učit víc, realizujeme pro Vás tentokrát oddělené workshopy. Zpestřete si podzim a pojďte se naučit pracovat s jedinečnými metodami nebo jen tak zažít sebe a pracovat na svých osobních tématech. Jste vítáni! Celý příspěvek

Výjimečné nadání a talent aneb život s jinakostí

Výchova dětí, které jsou tak trochu „jiné“, přináší řadu úskalí. Ví o tom své i rodiče zvlášť nadaných dětí nebo dětí s výrazným, leč jednostranným talentem. Jak takové potomky vychovávat se radili rodiče s odborníky na půdě Mensy ČR také letos na jaře. Workshop pro rodiče nadaných dětí, který pořádala vzdělávací společnost Mansio v.o.s., nastolil řadu témat.

Celý příspěvek