O nás

Nabízíme psychologické poradenství, psychoterapii, koučování, supervizi, psychodiagnostiku a vzdělávání.

Spokojenost je výsledkem péče o tři základní oblasti života. Jsou jimi práce, vztahy a osobní život. Ve všech těchto oblastech potřebujeme najít smysluplný cíl směřování a také cestu, která nás k tomuto cíli dovede. Kromě toho potřebujeme umět vycházet s lidmi. Bez jejich podpory, zpětné vazby, důvěry či pomoci bychom své cíle realizovat nedokázali. Klientům pomáháme hledat a vidět příležitosti, nacházet podporu v sobě a u druhých, vytrvat.

Zkušenost, kterou u nás získáte, využijete v různých oblastech svého života. Lidé, kteří k nám přišli hledat odpovědi na otázky týkající se rodičovství, získané dovednosti a poznatky úspěšně využívají ve své práci při vedení lidí. Lidé, kteří za námi přišli pro rozvoj v pracovní oblasti, reflektují, jak je učiněná zkušenost posunula v jejich osobním životě.

Vyberte si způsob spolupráce, který odpovídá vaší situaci a vašim potřebám.