PRÁCE S TĚLEM V KONTEXTU ADLEROVSKÉ PSYCHOLOGIE

Společně se budeme učit všímavosti a laskavosti k sobě samým, která se může stát cestou, jak získat více klidu a stability v životě. Ukážeme si, jak tělesné prožívání využívat jako prostředek k porozumění fungování člověka v životě. Naučíte se zvyšovat citlivost k signálům těla, porozumět propojení emočního a tělesného prožívání a využívat tělo jako pomocníka v mezilidské komunikaci. Nabídneme teoretické zakotvení, díky němuž získáte nástroj, jak interpretovat tělesné projevy a provázet klienty na cestě k potřebné změně. Ve výcviku propojíme teorii adlerovské psychologie s metodami mindfulness, fokusingu a imaginace. Zažijete spoustu praktických cvičení a technik, které využijete pro seberozvoj i práci s klienty.

Výcvik je určený profesionálům v pomáhajících profesích, kteří chtějí věnovat čas sobě, načerpat energii a inspiraci pro práci s klienty.

TÉMATA:

OBLAST TĚLESNÉ ZKUŠENOSTI:  Vědomé porozumění reagování těla. Téma člověk a jeho pohyb ve světě v kontextu jeho životního stylu: Jak tělo vyjadřuje náš vztah k sobě? Jak tělo vyjadřuje náš vztah k druhým? Jak tělo vyjadřuje náš vztah k životu? Tělo a jeho pohyb jako metafora našeho způsobu fungování v životě.

TĚLO A EMOCE:  Propojení emočního a tělesného prožívání. Využívání emocí jako kompasu k lepšímu porozumění sobě. Využití technik všímavosti, focusingu se zaměřením na emoční prožívání.

TĚLO JAKO PROSTŘEDNÍK SOCIÁLNÍHO KONTAKTU: Vztahování se ke světu druhých lidí: Co nás přibližuje k druhým? Co nás od druhých vzdaluje? Tělo jako nositel informace v komunikaci. Jak reakce těla ovlivňuje způsob sociálních interakcí a vztahů s druhými lidmi. 

TĚLO V ZÁTĚŽI: Porozumění fungování těla v zátěži. Řeč těla v zátěži jako zdroj informací pro změnu. Jak využít tělo jako zdroj, kotvu pro zvládání zátěže. Objevování zdrojů pro zvládání zátěže a jejich praktické využívání.

TĚLO JAKO ZDROJ SEBEPŘIJETÍ A PODPORY: Sebepéče, téma laskavosti k sobě. Porozumění negativním přesvědčením o sobě a jejich reformulace. Proměna životní dynamiky. Cesta k integraci a rovnováze tělesného, emočního prožívání a myšlení.

PRAKTICKÁ CVIČENÍ a trénink pro každodenní osobní i profesní praxi: Cvičení umožňující porozumění tělesným procesům. Cvičení, která vedou k rozvíjení propojenosti tělesného a emočního prožívání (např. práce s dechem, mindfulness, focusing, řízené relaxace). Využívání těla a pohybu jako metafory (např. imaginace, projektivní techniky). Konkrétní techniky, které lze využít v individuální práci s dospělými i dětskými klienty.

NAUČÍTE SE:

  • Porozumět principu fungování provázanosti tělesného prožívání a životního stylu (systému subjektivních přesvědčení, cílů a metod, které uplatňujeme v životě).
  • Interpretovat prožitky v těle a využívat je v psychoterapeutickém procesu.
  • Zvyšovat citlivost vůči tělesným procesům.
  • Porozumět návaznosti tělesných reakcí na emoce a myšlení.
  • Vnímat úlohu těla při komunikaci s lidmi a při vytváření systému vztahů.
  • Využívat tělesné prožívání jako metaforu a prostředek pro porozumění fungování člověka v životě.
  • Využívat tělo jako prostředek pro změnu a cestu k sebepřijetí a posílení sebehodnoty.
  • Naučené používat v každodenní osobní i profesní praxi.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod č.j. MSMT-40298/2020-4-973 a MPSV ČR pod č. A2020/1185-SP.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 48 hodin (6 výcvikových dní)

VÝCVIKEM VÁS PROVEDOU: Mgr. Dora Lukášová Salaquardová a Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

UBYTOVÁNÍ V PENZIONU SLUNEČNICE

PODROBNOSTI O UBYTOVÁNÍ VÁM BUDOU PO PŘIHLÁŠENÍ ZASLÁNY NA VÁŠ E-MAIL.

TERMÍN KURZU: 31. 7. - 4. 8. 2023 v Penzionu Slunečnice v Kuřimské Nové Vsi