PRÁCE S TĚLEM V KONTEXTU ADLEROVSKÉ PSYCHOLOGIE

Přístup individuální psychologie staví na principu celistvosti, mimo jiné umožňuje vědomý kontakt s myšlením, emočním a tělesným prožíváním. Nabídneme teoretické zakotvení, díky němuž získáte nástroj, jak interpretovat tělesné projevy a využívat je k porozumění fungování člověka v životě. Naučíte se, jak zvyšovat citlivost k vnímání signálů těla, propojovat emoční a tělesné prožívání, využívat tělo jako pomocníka v mezilidské komunikaci. V kurzu si zažijete metody práce s tělem, které doplňují obvyklý způsob práce v individuální psychologii. Budeme se věnovat praktickému nácviku technik (např. mindfulness, focusing, imaginace a relaxace), které využijete pro seberozvoj i pro práci s klienty. 

TÉMATA:

OBLAST TĚLESNÉ ZKUŠENOSTI, s důrazem na vědomé porozumění reaktivitě těla v rámci životního stylu. Téma člověk a jeho pohyb ve světě v kontextu jeho životního stylu, vztahování se ke světu v kontextu tělesného prožívání – aplikace individuální psychologie

TĚLO JAKO PROSTŘEDEK VYJADŘOVÁNÍ EMOCÍ.  S důrazem na propojení emočního a tělesného prožívání. Využití techniky focusingu.

TĚLO JAKO PROSTŘEDEK SOCIÁLNÍHO KONTAKTU. Vztahování se ke světu druhých lidí – co nás přibližuje, co nás vzdaluje. Tělo jako nositel informace v komunikaci. Jak reakce těla ovlivňuje verbální i neverbální komunikaci.

TĚLO V ZÁTĚŽI. Jak funguje tělo ve stresu. Podpora zdrojů.

ZMĚNA TĚLESNÉHO PROŽÍVÁNÍ vedoucí ke změně životního stylu. Proměna životní dynamiky. Cesta k integraci a rovnováze tělesného, emočního prožívání a myšlení.

PRAKTICKÁ CVIČENÍ umožňující tento teoretický systém přenést do každodenní osobní i profesní praxe: cvičení umožňující porozumění tělesným procesům; cvičení, které vedou k rozvíjení lepší propojenosti s tělem a s emocemi (práce s dechem, mindfulness, focusing); cvičení, které je možné využít v individuální práci s dětskými  nebo dospělými klienty.

NAUČÍTE SE:

  • Porozumět principu fungovaní provázanosti tělesného prožívání a životního stylu (systému subjektivních přesvědčení, cílů a metod, které uplatňujeme v životě).
  • Interpretovat prožitky v těle a využívat je v psychoterapeutickém procesu.
  • Zvyšovat citlivost vůči tělesným procesům.
  • Porozumět návaznosti tělesných reakcí na emoce a myšlení.
  • Vnímat úlohu těla při komunikaci s lidmi a při vytváření systému vztahů.
  • Využívat tělesné prožívání jako metaforu a prostředek pro porozumění fungování člověka v životě.
  • Využívat tělo jako prostředek pro změnu a cestu k sebepřijetí a posílení sebehodnoty.
  • Prakticky využívat techniky mindfulness a fokusingu.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod č.j. MSMT-40298/2020-4-973 a MPSV ČR pod č. A2020/1185-SP.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 48 hodin (6 výcvikových dní)

KURZEM VÁS PROVEDOU: Mgr. Dora Lukášová Salaquardová a Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

UBYTOVÁNÍ NA ZÁMKU VE SLATINĚ U JEVIŠOVIC

Cena za lůžko a noc je 530,- Kč. Hradí se poskytovateli ubytování. K dispozici jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Na zámku jsou k dispozici 3 sociální zařízení s koupelnou, které nejsou součástí pokojů. Na zámku je k dispozici kuchyňka se základním vybavením (lednice, rychlovarná konvice, dvou plotýnkový vařič, mikrovlnka, příbory, talíře, hrnky, sklenice). Vedle zámku je obchod se základními potravinami. Více informací o prostředí zámku: http://galerie1602.cz/.

TERMÍN KURZU: 15. - 20. 8. 2022