ROZVOJOVÁ SKUPINA PRO RODIČE

Program je určený všem, kteří chtějí vychovávat své děti v duchu vzájemného respektu, vést je k samostatnosti a odpovědnosti.
Pomůžeme vám pochopit zdroje vlastního rodičovského chování.

Skupina pro všechny rodiče, kteří chtějí vychovávat své děti v duchu vzájemného respektu a vést je k samostatnosti a odpovědnosti. Pomůžeme vám pochopit zdroje vlastního rodičovského chování a ukážeme vám, jak s nimi pracovat, abyste byli v rodičovství spokojenější. Taková změna pak není vidět pouze doma, ve vašem fungování s dětmi, ale má velký význam pro vaši celkovou vnitřní spokojenost.

Budeme se učit jak
•  mluvit s dětmi,
•  podporovat děti při zvládání obtížných situací,
•  nakládat s emocemi,
•  vést děti k odpovědnosti, spolupráci a respektu,
•  dětem dodávat odvahu na cestě životem.

Práce ve skupině probíhá formou zážitkového učení a nácviku takových způsobů komunikace, které podporují zdravé vztahy v rodině. Žádné dlouhé přednášky a zbytečné řeči. Budeme spolu rovnou trénovat a to, co si s námi vyzkoušíte, vám pomůžeme snadno dostat do vaší každodennosti s dětmi. Aby rodič mohl svému dítěti dodávat tolik potřebnou odvahu, je nezbytné, aby ji nejdříve sám získal. S tím vám rádi pomůžeme.

PROGRAM POVEDE: Mgr. Martin Fülep

CENA: programu pro jednoho účastníka je 4 200,- Kč včetně 21% DPH

DÉLKA: 8 setkání, 18:00 - 20:00, vždy ve čtvrtek 

TERMÍNY SETKÁNÍ 2024: zahájení od  24. 10. 2024 (termíny budou upřesněny během června)