SEBEROZVOJOVÁ A PODPŮRNÁ SKUPINA ZAMĚŘENÁ NA PODPORU ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE POMOCÍ TECHNIK VŠÍMAVOSTI

Všímavost (mindfulness) navozuje v lidském mozku stav vnitřního naladění, kdy spolu jednotlivá mozková centra spolupracují optimálním způsobem. Trénink všímavosti je vzdělávání vlastní mysli. (Siegel, 2014)

CO JE TO VŠÍMAVOST?

Všímavost (nebo také plné uvědomění), je schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, bez hodnocení, posuzování nebo očekávání. Je komplexní duševní schopností či vlastností, kterou je možné dále kultivovat. V současné době je jedním z nejvíce se rozvíjejících konceptů v oblasti osobního a profesního rozvoje.

Opakem všímavosti je nevšímavost: nevšímavého člověka řídí autopilot, je roztržitý, nepřítomný, impulzivní. Všímavý člověk je naopak pilotem svého života, soustředěný, pozorný, dělá uvědomělá rozhodnutí. Všímavost je podkladem pro správné využití všech duševních schopností. Její rozvoj přispívá ke zlepšení schopnosti zvládat stres, emoce i komunikaci, zlepšuje pozornost, zmenšuje počet chyb a chybných rozhodnutí, rozvíjí empatii a soucit. V neposlední řadě všímavost přispívá k celkové životní pohodě, k psychickému i tělesnému zdraví.

JAK VŠÍMAVOST FUNGUJE?

Díky plnému uvědomění bez hodnocení člověk získá pravdivější pohled na sebe, druhé lidi i okolní svět. To mu umožní lepší nadhled, vhled a zároveň odstup od situace. Díky tomu lépe rozumí souvislostem, může efektivněji reagovat a rozhodovat se. Plné uvědomění zároveň pomáhá snižovat stres, zvládat emoce a utrpení a zlepšuje porozumění druhým lidem.

JAK BUDEME PRACOVAT?

Každé setkání bude mít podobnou strukturu - základ bude vždy praxe všímavosti, kterou budou účastníci pak trénovat sami v době mezi setkáními.
Cviky jsou vždy takové, aby je mohl každý účastník praktikovat i sám doma.

Na začátku bude vždy prostor pro sdílení o zkušenostech, jak se nám dařilo nové techniky využít v každodenním životě a o možnosti, jak svůj trénink můžeme ještě více podpořit. Na konci se podělíme o nové zážitky a zkušenosti a bude i prostor pro otázky.

Tato společná setkávání pomáhají především v nové praxi vytrvat, učit se ze zkušenosti i chyb druhých. Jsou místem podpory a místem, kde na chvíli můžete odložit starosti s podporou dalších podobně naladěných lidí.

PRO KOHO JE SKUPINA URČENÁ?

Pro všechny, kteří 

  • se cítí unaveni „autopilotem“,
  • zažívají poslední dobou pocity vyčerpání, únavy a nadměrného stresu,
  • hledají možnost, jak dočerpávat v životě energii.

Skupina není primárně určena jako psychoterapeutická.

 

PROGRAM POVEDE: Mgr. Dora Lukášová Salaquardová

CENA programu pro jednoho účastníka je 4 200,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 2 hod (8-10 setkání)

TERMÍN: zahájení 24. 1. 2023, vždy od 18 do 20 h.

Setkání 1x za 14 dní: 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5.

PŘIHLÁŠENÍ: info@mansio.cz