Manažerský vzdělávací program

Manažerský vzdělávací program

Realizován v rámci projektu Vzdělávací programy pro odborné učitele na středních zdravotnických školách, Střední zdravotnická škola Kroměříž

Témata vzdělávání: Komunikace, Leadership, Mentoring, Organizace a měření pedagogického procesu, Právní předpisy vymezující odborné vzdělávání na středních zdravotnických školách.  Součástí byla příprava e-learningu pro distanční moduly a rozbor videoukázek účastníků.

Zadavateli jsme nabídli naši vizi, jak tato témata prezentovat skupině dvaceti účastníků tak, aby byla přínosná a především prakticky využitelná. Ve výběrovém řízení dostala naše vize důvěru a my příležitost tuto vizi uskutečnit. Pozitivně hodnocené vzdělávání nastartovalo další spolupráci se střední zdravotnickou školou v Kroměříži, která trvá dodnes. Grantem projektu na Střední zdravotnické škole Kroměříž je PhDr. Ludmila Hanáková, zástupkyně ředitele, zastupce2@szskm.cz