TĚLO V KONTEXTU ADLERovSKÉ PSYCHOLOGIE

Psychika a tělo tvoří neoddělitelné spojení a mají tendenci se zrcadlit. Ve vzteku, strachu, smutku nebo jiné emoci tělo vždy promlouvá a těla jednotlivých lidí hovoří každé svým vlastním jazykem, kterému je třeba porozumět. 

Kurz je určený profesionálům v pomáhajících profesích, kteří pracují s klienty a chtějí si obohatit repertoár o práci s tělesným prožíváním. Hodí se pro práci s dospělými, dospívajícími i dětmi, prostě všude, kde nestačí jen slova.

Jedním ze základních principů adlerovské psychologie je celostní pohled na člověka. Člověka vnímáme v kontextu vztahů - jde o vztah mysli, těla a emočního prožívání, vztah člověka k životu a světu, vztah k druhým lidem a vztah k sobě samému. 

Ukážeme si, jak tělesné prožívání využívat jako prostředek k porozumění fungování člověka v životě, jak porozumět propojení emočního a tělesného prožívání, zvyšovat citlivost k signálům těla a využívat ho jako pomocníka v mezilidské komunikaci. Dozvíte se, jak fungují tři emoční systémy, jak interpretovat projevy těla a provázet klienty na cestě k potřebné harmonii. Naučíte se, jak prakticky využívat techniky práce s tělem. 

Pracovat budete i s vlastním tělem - vyzkoušíte si techniku body scan k napojení na své tělo, dechová cvičení a některé techniky z mindfulness.

TÉMATA:

 • Principy individuální psychologie v kontextu práce s tělem (holistický přístup).
 • Ukotvení teoretických východisek individuální psychologie v rámci neurověd.
 • Tělo jako komunikační kanál, energetický systém a prostředek vyjadřování.
 • Sebehodnota, sebepřijetí a prožívání těla.
 • Techniky pro práci s tělem.
 • Využití techniky mindfulness pro práci s tělem, trénink jednotlivých dovedností.

NAUČÍTE SE:

 • Porozumět principu fungovaní provázanosti životního stylu (způsobu, jak člověk rozumí světu a funguje v něm) a tělesné zkušenosti.
 • Porozumět návaznosti tělesného prožívání na emoce a systém subjektivních přesvědčení.
 • Používat techniky, které zvyšují citlivost vůči tělesným procesům a jejich zvědomování.
 • Reflektovat tělesnou zkušenost.
 • Využívat tělesné prožívání jako metaforu a prostředek pro porozumění fungování člověka v životě.
 • Využívat tělo jako prostředek pro změnu a cestu k sebepřijetí a posílení sebehodnoty.
 • Prakticky využívat jednotlivé techniky mindfulness přispívající ke zvládání náročných emocí, obtěžujících myšlenek a snižování stresu.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT–28260/2021-2-874 a  MPSV ČR pod č. A2023/0403-SP

CENA: 3.600,- Kč bez DPH,  4.356,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 16 hodin (dva dny)

KURZEM VÁS PROVEDOU: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., Mgr. Dora Lukášová Salaquardová

TERMÍN:

12.–13. 12. 2024 v Brně