Mgr. MAgdalena Valášková:

PODPORA VZTAHU K SOBĚ A ZAŽÍVÁNÍ SOUNÁLEŽITOSTI U TRANS* A NEBINÁRNÍCH DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

Téma duševní pohody a vhodných podmínek pro psychosociální vývoj trans a nebinárních dětí a dospívajících se dostává do povědomí profesionálů pracujících s dospívajícími. 

Uvědomování si vlastní odlišnosti a otazníky ohledně místa ve společnosti může trans* a nebinární vést ke ztrátě odvahy, k vyhýbání se kontaktu se světem či s druhými a komplikovat začlenění do společnosti.

Kurz Magdaleny Valáškové nabízí informace potřebné k porozumění potřebám dětí, rodiny a školy. Naučíte se, jak dítě provázet a podporovat v uvědomování a prozkoumávání genderové identity, a současně rozvíjet v dalších kompetencích potřebných pro úspěšné začlenění do společnosti a naplnění potřeby sounáležitosti.

TÉMATA:

 • Trans* a nebinární děti a studenti, jejich potřeby a zkušenosti při začleňování do společnosti
 • Vývojové potřeby z pohledu vývojové psychologie v kontextu adleriánského přístupu
 • Práce se rodinou a školou směřující k důvěře a porozumění potřebám dítěte
 • Principy poradenské práce napomáhající procesu pozorování a objevování vztahu k vlastnímu tělu a prožívání genderové identity
 • Metody sebepoznání zaměřené na práci s životním stylem, identifikace blokujících přesvědčení
 • Rozvoj komunikačních dovedností, formulování cílů, potřeb a emocí
 • Dodávání odvahy a podpora k aktivnímu životnímu postoji, navazování vztahů a zapojování se, práce se zdroji

NAUČÍTE SE:

 • Znát a zohledňovat v poradenské práci specifické potřeby cílové skupiny, nabízet citlivý a respektující přístup, systematicky budovat vztah a prostor pro přijetí. Rozumět možným vlivům trans* a nebinární identity na soubor přesvědčení o sobě a světě.
 • Vytvářet bezpečný rámec spolupráce a nabízet cíle odpovídající věku a vývojovým možnostem dítěte/dospívajícího, adresovat vhodná témata a získat zájem dítěte či studenta s ohledem na věk a vývojové potřeby.
 • Navazovat dialog velmi senzitivně, postupovat citlivě a opatrně, akceptovat, nehodnotit a se sdělovaným obsahem pracovat tak, abychom napomáhali uvědomování a současně nevnášeli vlastní materiál.
 • Získat spolupráci rodiny, umět podpořit členy rodinného systému, podporovat vztahy, pracovat s pozitivní budoucností.
 • Pracovat se školou, vytvořit bezpečné prostředí, reagovat na nejčastější výzvy.
 • Dle věku využívat bezpečný prostor vznikající mezi terapeutem a klientem pro podporu a korekci blokujících přesvědčení, podporovat sebepoznání a prozkoumávání vlastní identity, vyjadřování potřeb a emocí.
 • Identifikovat zdroje, dodávat odvahu, budovat pozitivní přesvědčení o sobě i světě a podporovat rozvoj směřující k dosahování sounáležitosti a identifikace vlastního místa ve společnosti.

AKREDITACE: MPSV v realizaci

CENA 3 600 Kč bez DPH, 4 356 včetně DPH

DÉLKA: 16 hodin (2 vzdělávací dny)

KURZEM VÁS PROVEDE: Mgr. Magdalena Valášková 

TERMÍN: 7. - 8. 10. 2024