Koučování

Koučování je zpravidla nejefektivnější tehdy, existuje-li jasné zadání, jakou dovednost je třeba rozvinout, i když se toto zadání v průběhu koučování pozměňuje nebo zpřesňuje.  V průběhu spolupráce s koučem jednotlivec nebo tým identifikuje cíl a definuje cílový stav na úrovni konkrétního chování. Vizualizací cílového stavu zvyšujeme současně motivaci a zangažovanost koučovaných. Kouč prostřednictvím otázek a koučovacích technik zvyšuje uvědomování, sebevědomí a odpovědnost, napomáhá hledání řešení respektujících kontext a možnosti klienta či organizace (týmu), vede k identifikaci zdrojů, odstranění nebo oslabení překážek.

Proces koučování zdomácněl v českém firemním prostředí a nyní se úspěšně rozšiřuje do dalších prostředí. Usilujeme o rozšíření koučování v prostředí pomáhajících profesí. Koučovací setkání zpravidla realizujeme v prostředí zadavatele. V případě koučování zadávající firma vymezuje témata, na kterých s jednotlivci nebo týmy pracujeme, ale průběh jednotlivých koučovacích setkání je důvěrný. Se zadavatelem zpravidla předem dojednáváme, jakým způsobem budeme vyhodnocovat rozvoj jednotlivců nebo týmů v dané oblasti.

 Ceník

Cena za koučovcí hodinu (60 min) 850 Kč plus DPH (21%).

Při individuálním koučování realizovaném v prostorách společnosti Mansio v.o.s. poskytujeme slevy.