Seminář pod vedením Jima Holdera

Odborné tlumočení kurzu do češtiny je zajištěno

JAMES A. HOLDER

www.positiveintentions.org

IMG_20140722_091549James Holder je poradcem, trenérem, terapeutem s vice než čtyřicetiletou zkušeností. Jeho profesní životopis jsme se rozhodli nepřekládat, je k dispozici zde. Setkání na mezinárosní letní škole individuální psychologie nás přimělo jednat a pozvat Jima do Brna. Poznali jsem jej jako odborníka a člověka, který ke své práci i po letech přistupuje s pokorou a respektem. Jimovo vzdělání v psychoterapii a hodiny tréninku u významných osobností psychoterapeutických škol, ale i jedinečný způsob jak tuto zkušenost předává, jsou důvodem, proč si tuto příležitost nenechat ujít.

Rané vzpomínky a jejich metaforický význam – porozumění životnímu stylu a subjektivním přesvědčením

V tuto chvíli realizujeme akreditaci u MŠMT

Rané vzpomínky jsou jednou z cest, jak porozumět přesvědčením, která jsou “spoluzodpovědná” za utváření životního stylu, tedy způsobu nahlížení na sebe a řešení problémových situací atd. Poodhalíme význam raných vzpomínek a metody jejich sběru (technika dotazování, způsob provázení a možnosti jejich interpretace). Zaměříme se na proces reorientace s využitím pozitivního přístupu. James Holder jej nazývá jako Perceptual Adjustment Therapy (terapie přizpůsobení vnímání). Přístup kombinuje a integruje poznatky adleriánské psychologie, gestalt psychologie a práce s tělem.
Kurz je vhodný pro nově příchozí i pro ty, kteří již setkání s Jimem absolvovali.

Účastníci se naučí:

  • shromáždit a interpretovat rané vzpomínky
  • porozumět subjektivním  přesvědčením a cílům
  • nahlížet na ranou vzpomínku jako na “metaforu života” a používat ji při práci s klienty
  • používat specifický jazyk provázení klienta.

Cena kurzu

Cena semináře pro jednoho účastníka je 9 500 Kč bez DPH, 11 495 Kč včetně 21% DPH

Pro účastníky našich kurzů zvýhodněná cena 8 500 Kč bez DPH, 10 285 Kč včetně 21% DPH
(při přihlášení do slevy napsat opakovaná účast)

Bude se jednat o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce). Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Datum konání:

10. – 14. dubna 2018
Kurz se bude konat v Brně, místo upřesníme na počátku roku 2018.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Poznámka

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Vzdělání:

Obor vašeho vzdělání (např. sociální práce, pedagogika, psychologie, zdravotnictví, psychologie, teologie atp.):*

Současná profese:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
 Samoplátce Zaměstnavatel

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:*

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:*

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.