PRÁCE S RODINOU V ADLEROVSKÉM DUCHU

Rodina je místem, kde si vytváříme základní přesvědčení o sobě, druhých lidech a o tom, jaký život je. Někdy potřebuje rodina, rodiče nebo děti naši pomoc.

Kurz je určen psychoterapeutům, psychologům, sociálním pracovníkům pracujícím s rodinami, rodiči a/nebo dětmi. 

Ukážeme si, jak rychle a efektivně porozumět tomu, co se v rodině děje a jaké má možnosti ke zlepšení vztahů a ke změně. Zaměříme se na porozumění výchovným stylům a jejich důsledkům pro dítě a vztahy v rodině. Ukážeme, jak pracovat s chybnými přesvědčeními rodičů a jak podpořit změnu rodičovských postojů a chování, které brání zdravému fungování rodinného systému. Naučíte se, jak podpořit pocit sounáležitosti v rodině, dát prostor spolupráci a podpoře namísto konfliktu a soupeření. V kazuistikách představíme vhodné postupy pro práci s rodinou.

TÉMATA:

 • Pocit sounáležitosti v rodině, význam podporujícího přístupu ve výchově a práce s rodičovskými přesvědčeními.
 • Výchovné styly v rodině a jejich důsledky pro vývoj dítěte a vztahy v rodině.
 • Diagnostické metody pro zjišťování rodičovských přesvědčení, výchovného stylu v rodině a odkrývání potřeb rodičů a dětí.
 • Způsoby, jak lze klienty podpořit v rozvoji rodičovských kompetencí, jak nabízet spolupráci v oblastech, které jsou překážkou dobré péče o děti, jak vést rodiče a pečující osoby k reflexi rodičovských postojů a jak budovat motivaci ke změně těchto postojů, jak podpořit rodiče a pečující osoby ke zkvalitnění rodičovské péče.
 • Způsoby, jak rodiče ukotvit v rodičovské roli, jak jim nabídnout prostředky ke zlepšení vztahů v rodině a podpořit je ke změně.

NAUČÍTE SE:

 • Zjišťovat informace o fungování rodiny a volit optimální postupy pro práci s rodinou.
 • Pracovat s interpretacemi rodinného systému v duchu adlerovského přístupu, které jsou východisky pro posouzení dalších možností pro práci s rodinou, případně pro sanaci rodiny prostřednictvím funkčních postupů.
 • Prohlubovat náhled rodiče či pečující osoby na rodičovské postoje a z nich vyplývající kvalitu rodičovské péče.
 • Budovat vnitřní motivaci rodičů a pečujících osob ke změně rodičovských postojů, zprostředkovat rodičům porozumění pro motivy nevhodného chování dětí a učit je reagovat způsobem, který nabízí dětem vhodnější alternativu.
 • Využívat poznatky adlerovského přístupu pro strategické provázení rodičů a pečujících osob procesem změny postojů a péče.
 • Používat komunikační postupy a nástroje provázení, které rodiče či pečující osoby zkompetentňují, podporují je v jejich roli a pomáhají jim zažít úspěch a vytrvat.

AKREDITACE: MPSV ČR pod č. A2021/0752-SP a MŠMT ČR bez akreditace. Akreditovaný název u MPSV ČR je: Práce s rodinou v adlerovském duchu.

CENA: 3.600,- Kč bez DPH,  4.356,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 16 hodin (2 dny)

KURZEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

TERMÍNY:

31. 10.–1. 11. 2024 v Brně