KOMUNIKAČNÍ MAPA: KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ S KLIENTY

Prakticky zaměřený interaktivně vedený kurz Komunikační mapa: Komunikace a řešení krizových situací nabízí kromě teoretického základu především možnost zažít si efektivitu jednotlivých komunikačních modelů a trénovat konkrétní komunikační techniky.

Naučte se rozpoznávat, co stojí za problémy v komunikaci, a najděte ten správný způsob komunikace pro danou situaci tak, aby směřovala ne ke konfliktu, ale ke spolupráci

Kurz je určen všem, kteří ve své práci komunikují s klienty.

G. Hugh Allred pojmenoval čtyři komunikační typy. My jsme se jeho nápadem nechali inspirovat, přidali jsme naše zkušenosti a připravili kurz, kde se budeme společně učit vidět potřeby schované za chováním a najít způsob komunikace, který bude směřovat ke spolupráci. Budeme trénovat komunikační postupy, které pomáhají klientům nahlížet na problém z více úhlů a vhodně kladenými otázkami umožnit vhled, na jehož základě může dojít ke změnám dosavadního chování.

TÉMATA:

PRINCIPY INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE A JEJICH VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S KLIENTY
Představíme základní principy individuální psychologie - potřebu sounáležitosti, tvořivost a prosociální orientaci člověka, subjektivní přesvědčení, cíle chování a metody dosahování cílů. Základní potřeby v oblasti sociálního kontaktu z pohledu individuální psychologie. 

KOMUNIKAČNÍ MODELY, BLOKY A TYPY
Ukážeme si, co je to vertikální a horizontální komunikace a jaké jsou její důsledky. Budeme se učit rozumět tomu, proč si někdy nerozumíme - jaké bloky se v komunikaci objevují a proč. 

DYNAMIKA MEZILIDSKÝCH INTERAKCÍ
Podíváme se na dynamiku mezilidských interakcí optikou individuální psychologie. Představíme si čtyři komunikační typy podle G. Hugha Allreda. Ukážeme si, co stojí za problémovými situacemi v komunikaci, jaké potřeby tyto situace sytí. Naučíte se, jak tyto potřeby odhalit a jaké intervence a preventivní strategie pro změnu komunikačního rámce využít. 

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
Základem efektivní komunikace je atmosféra spolupráce. Budeme se učit, jak ji navodit a využít pro funkční komunikaci, řekneme si, jaké jsou čtyři kroky ke spolupráci, jak vypadá efektivní komunikace v řešení problémových situací, jak sdělovat citlivý obsah. Představíme devět postojů pro zdravou komunikaci.  

OSOBNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL
Během kurzu budou mít účastníci možnost nahlédnout a reflektovat svůj osobní komunikační stylpracovat i sami se sebou. Budeme pracovat s emocemi a rozvíjet všímavost vůči vlastním emočním a myšlenkovým procesům. 

TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH SITUACÍ
Hraní rolí, modelové situace s využitím kazuistik účastníků. 

PROSTOR PRO PRÁCI S KAZUISTIKAMI, SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ A PŘÍKLADŮ DOBRÉ I ŠPATNÉ PRAXE

NAUČÍTE SE:

  • Rozpoznat cíle klienta v komunikaci - kdy na sebe strhává pozornost, bojuje o moc, trestá a mstí se, nebo si drží odstup.
  • Reflektovat své osobní komunikační vzorce, odhalit případné komunikační bloky nebo fauly.
  • Využívat komunikaci jako prostředek k budování vztahu s klienty, aktivně používat komunikační postupy a techniky, které umožňují zažívat pocit sounáležitosti.
  • Efektivně postupovat při řešení problémů, motivovat ke spolupráci sebe i klienty.
  • Nastavovat intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémových situací v komunikaci s klientem.
  • Pracovat se svými emocemi a rozvíjet všímavost k vlastním emočním a myšlenkovým procesům.

AKREDITACE: MPSV v realizaci

CENA: 3.600,- Kč bez DPH, 4.356,- Kč včetně 21% DPH

DÉLKA: 16 hodin (2 dny)

KURZEM VÁS PROVEDE: Mgr. Simona Hybšová

TERMÍN: 17. - 18. 6. 2024
                 25. - 26. 11. 2024