VYUŽITÍ ANALÝZY RANÝCH VZPOMÍNEK V PÁROVÉM PORADENSTVÍ a terapii

Samuel Schürer patří mezi naše hostující stálice. Oblíbili jste si jeho osobitý projev a jsme rádi, že se spolu můžeme učit již potřetí. Tentokrát se podíváme, jak využít analýzu raných vzpomínek při práci s páry. Rané vzpomínky jsou zlatým dolem pro porozumění klientovým přesvědčením, obavám, životním cílům a vzorcům chování. V párovém poradenství nám pomáhají porozumět párové dynamice, očekávání od vztahu, individuálním potřebám, případně výběru partnera.

Práce s ranými vzpomínkami v páru mohou vést k vhledu, který klienty motivuje řešit jejich vzájemné problémy konstruktivně a umožňuje prohloubit vzájemné porozumění a podpořit vztah.

Účastníci si metodu osvojí krok za krokem, jednotlivé kroky budou demonstrovány a detailně probrány.

Tlumočení do českého jazyka bude zajištěno.

TÉMATA:

  • Teoretická východiska individuální psychologie a pojetí práce s páry a rodinou v kontextu (základní informace, v kurzu se nebudeme zaměřovat na proces poradenství a terapie, ale na práci s metodou).
  • Životní styl, jeho aspekty, utváření životního stylu. Možnosti analýzy životního stylu.
  • Analýza životního stylu prostřednictvím rané vzpomínky – raná vzpomínka jako metafora života.
  • Postup práce s ranou vzpomínkou. Jednotlivé kroky v teorii i tréninku (administrace, provázení, porozumění přesvědčením, cílům a privátní logice, vhled, hledání analogií, akceptace).
  • Podpora zdravých vzorců chování, další strategie pro práci s párem.

NAUČÍTE SE:

  • Používat metodu analýzy raných vzpomínek jako nástroj, které umožní rychlý vhled do jedinečné dynamiky páru.
  • Pomáhat klientovi (klientům, páru) pojmenovávat klíčové aspekty životního stylu, zvědomovat mylná přesvědčení, která brání porozumění.
  • Podporovat klienty v sebereflexi a náhledu.
  • Podporovat klienty ke vzájemnému sbližování, porozumění a hledání zdravých způsobů v komunikaci prostřednictvím spolupráce.
  • Využít zkušenost pro podporu změny, hledání společných cílů.

CENA 7 200 Kč bez DPH, 8 712 Kč včetně DPH. Pro účastníky našich dlouhodobých výcviků zvýhodněná cena 6 400 Kč bez DPH, 7 744 Kč včetně DPH. Fakturovaná částka bude včetně DPH, protože kurz není akredtiován.

DÉLKA: 30 hodin = 4 vzdělávací dny

KURZEM VÁS PROVEDE: terapeut Samuel Schürer (odborný překlad zajištěn)

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

1. den: 10:00 - 16:30
2. den:   9:00 - 16:30
3. den:   9:00 - 16:30
4. den:   9:00 - 15:00

TERMÍN KURZU: