TRÉNINK VE VEDENÍ ROZHOVORU

Posuneme dovednosti ve vedení rozhovoru podle potřeb každého účastníka. Nejde nám jen o metodu kladení otázek, dodržení struktury rozhovoru a respektování jeho fází. To je samozřejmost. Ukážeme si, jak do rozhovoru vstupuje naše osobnost,
naše přesvědčení a soukromá logika, a toto sebepoznání použijeme jako prostředek k učení se. Získáte postupy a metody, které umožňují směřovat k porozumění a vhledu, motivovat klienta ke změně a hledat realistická řešení. Nabytá zkušenost vám umožní navázat vztah s klientem, získávat informace, směřovat k cíli a vidět výsledky společné práce. 

TÉMATA:

Uspořádání a struktura rozhovoru.

Navázání kontaktu a budování vztahu.

Podpora spolupráce.

Zacílenost a směřování v rozhovoru.

Sokratovské dotazování jako respektující přístup, který podněcuje, motivuje a umožňuje klientovi stát se aktivním v procesu spolupráce.

Práce s metaforou a její využití v rozhovoru a procesu změny.

Motivace klienta ke změně, hledání řešení a podpora změny.

Zvládání obtížných situací v rozhovoru.

 

NAUČÍTE SE:

  • Budovat vztah a podporovat spolupráci s klientem.

  • Strukturovat rozhovor, aby směřoval od porozumění situaci k hledání řešení a podpoře jejich realizace.

  • Používat otázky k aktivizaci klienta.

  • Reflektovat v rozhovoru.

  • Motivovat klienta ke změně.

  • Podporovat klienta k hledání funkčních řešení.

  • Reflektovat průběh rozhovoru a využívat vlastní zdroje k efektivní práci s klientem.

  • Reagovat v obtížných situacích, které přináší komunikace s klienty.

AKREDITACE: MPSV ČR pod č. A2017/0545-SP a MŠMT ČR pod č. MSMT-14528/2018-1-522

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 48 hodin (6 výcvikových dní)

KURZEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

TERMÍN KURZU: PŘIPRAVUJEME