TRÉNINK VE VEDENÍ ROZHOVORU

Posuneme dovednosti ve vedení rozhovoru podle potřeb každého účastníka. Nejdenám jen o metodu kladení otázek, dodržení struktury rozhovoru a respektováníjeho fází. To je samozřejmost. Ukážeme si, jak do rozhovoru vstupuje naše osobnost,naše přesvědčení a soukromá logika, a toto sebepoznání použijeme jako prostředek k učení se. Získáte postupy a metody, které umožňují směřovat k porozuměnía vhledu, motivovat klienta ke změně a hledat realistická řešení. Nabytá zkušenostvám umožní navázat vztah s klientem, získávat informace, směřovat k cíli a vidětvýsledky společné práce.

TÉMATA TRÉNINKU:

·         Uspořádání a struktura rozhovoru.

·         Navázání kontaktu a budování vztahu.

·         Podpora spolupráce.

·         Zacílenost a směřování v rozhovoru.

·         Sokratovské dotazování jako respektující přístup, který podněcuje, motivuje a umožňuje klientovi stát se aktivním v procesu spolupráce.

·         Práce s metaforou a její využití v rozhovoru a procesu změny.

·         Motivace klienta ke změně, hledání řešení a podpora změny.

·         Zvládání obtížných situací v rozhovoru.

NAUČÍTE SE:

·         Budovat vztah a podporovat spolupráci s klientem.

·         Strukturovat rozhovor, aby směřoval od porozumění situaci k hledání řešení a podpoře jejich realizace.

·         Používat otázky k aktivizaci klienta.

·         Reflektovat v rozhovoru.

·         Motivovat klienta ke změně.

·         Podporovat klienta k hledání funkčních řešení.

·         Reflektovat průběh rozhovoru a využívat vlastní zdroje k efektivní práci s klientem.

·         Reagovat v obtížných situacích, které přináší komunikace s klienty.

AKREDITACE: MPSV ČR pod č. A2017/0545-SP a MŠMT ČR pod č. MSMT-14528/2018-1-522

CENA: Cena výcviku pro jednoho účastníka: 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.

TRÉNINKEM VÁS PROVEDOU:PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

DÉLKA: 48 hodin (6 tréninkových dní)

TERMÍN KURZU: 4.- 6.5 + 1.- 3.6 2021