ADLEROVSKÝ PŘÍSTUP VE ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ

Naučíme se používat osvědčený systém práce ve školním poradenství. Ukážeme si, jak vytvářet poradenskou strategii: jak se orientovat v systému školy, jak identifikovat oblasti, kde je potřeba pracovat na změně a přizvat ke spolupráci ty, kteří mají na změnu vliv. Osvojíme si postupy, které dovolí reflektovat podstatu vztahu mezi učitelem a žákem, porozumět přesvědčením učitele a oslovovat jeho emoce, což je nezbytné pro proměnu jeho přístupu k žákům. Získáte metodiku pro práci s problémovým chováním žáků, která zahrnuje rozhovorové schéma pro diagnostiku a nástroje pro nastavování smysluplných intervencí na úrovni práce s jednotlivcem i s třídním kolektivem. Všechny metody si vyzkoušíte na vlastní kůži a budete je moci ihned využít při práci se třídami, učiteli, žáky a rodiči.

TÉMATA:

PRINCIPY INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE A JEJICH VYUŽITI VE ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ: holistický princip, cílesměrnost, jedinečnost, potřeba sounáležitosti.

VYTVÁŘENÍ PORADENSKÉ STRATEGIE v duchu adlerovských principů: systémový přístup, sféra vlivu, příslušnost problému, motivace ke spolupráci, hledání možností řešení a jejich realizace.

DYNAMIKA PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ: Cíle problémového chování v interakčním pojetí. Identifikace cílů nevhodného chování dětí, rozpoznávací reflex. Úrovně zvládání a reagování na nevhodného chování (intervenční strategie, preventivní strategie, strategie podpory vhodného chování). Vedení intervenčně-diagnostického rozhovoru.

ENCOURAGEMENT VE ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ: podpůrné strategie, proměna přesvědčení, které zbavují odvahy, 4 principy podpory, 4 potřeby pro zdravé fungování a možnosti podpory jejich naplnění, vedení podpůrných rozhovorů s učiteli a s žáky, objevování zdrojů a silných stránek, hledání metod naplňování citu sounáležitosti.

SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY: struktura vedení rozhovorů s učiteli, práce s profesními přesvědčeními – jejich identifikace a modifikace, motivace pro změnu výchovného přístupu, tipy pro vedení rozvojových a supervizních skupin pro učitele.

UPLATŇOVÁNÍ DEMOKRATICKÝCH METOD VEDENÍ PŘI PRÁCI S JEDNOTLIVCI I SE ŠKOLNÍ TŘÍDOU: nastavování pravidel spolupráce (v rámci individuální práce i v rámci práce se skupinou), komunikační techniky uplatňované v demokratickém přístupu k vedení, význam a pravidla třídních hodin.

PRÁCE S ÚZKOSTMI, STRACHY, PANIKOU, SEBEPOŠKOZOVÁNÍM, SEBEVRAŽEDNÝMI TENDENCEMI: Podíváme se na to, jak ve své pozici můžete být v těchto chvílích užiteční. Pojmenujeme si vaše kompetence

NAUČÍTE SE:

  • Využívat principy individuální psychologie pro individuální práci s žáky a učiteli.
  • Využívat poznatků individuální psychologie pro práci se třídou.
  • Aplikovat teoretické poznatky individuální psychologie v oblasti školního poradenství, zejména v oblasti práce s problémovým chováním.
  • Aktivně používat techniku diagnostického rozhovoru, který umožňuje rozkrýt dynamiku problémového chování žáků a v rozhovoru získané informace efektivně využívat pro cílenou změnu postojů a chování klientů (žáků, učitelů, rodičů).
  • Navrhovat intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování.
  • Zvyšovat motivaci žáků k učení a zapojení se do vzdělávacího procesu.
  • Pracovat s manuálem a vést rozvojové skupiny pro učitele.
  • Využívat diagnostické nástroje pro identifikaci cílů nevhodného chování, interpretovat výsledky a tyto výsledky efektivně využívat pro změnu postojů a chování žáků a učitelů.
  • Vést podpůrné rozhovory s žáky a učiteli (ev. rodiči).

AKREDITACE: bez akreditace

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 48 hodin (6 výcvikových dní)

KURZEM VÁS PROVEDOU: Mgr. Kristýna Baumová a Mgr. Simona Hybšová

TERMÍN VÝCVIKU:
20. - 21. 3. + 8. - 9. 4. + 6. - 7. 5. 2024 v Brně