PSYCHOKEMP: Jak vést rozvojový program se skupinou dospívajících

Mgr. KRISTÝNA BAUMOVÁ

O workshopu

Psycholog William G. Nicoll dospívající vidí jako „dospělé v tréninku.“

Obhajují ve společnosti těžkou pozici. Jsou tzv. „neumístění“. Nejsou ani dětmi, ani dospělými. Úkolem dospělých je dospívajícím pomoci tímto obdobím projít a podpořit jejich kompetence, které jsou důležité pro život. Adleriáni pro tento účel mají užitečný koncept životních úkolů, který můžeme při práci s dospívajícími dobře využít. Dospívající, stejně jako dospělí, se potřebují naučit fungovat ve třech životních oblastech: láska, přátelství a práce. Potřebují umět vytvářet a naplňovat zdravou intimitu, potřebují se naučit žít a vycházet s ostatními lidmi a také potřebují rozvíjet dovednosti umožňující soběstačnost a odpovědnost. Paul Rasmussen na tuto teorii navázal a napojil na ni čtyři kompetence, které potřebujeme rozvíjet k tomu, abychom mohli v rámci těchto životních úkolů zdravě fungovat. Tyto kompetence nazval čtyřmi psychologickými svaly, a právě ty budou dospívající v Psychokempu posilovat.

Kristýna, která stála u zrodu Psychokempu, vás provede částmi jeho programu a předá vám svoje zkušenosti, jak pracovat se skupinou dospívajících. V průběhu workshopu získáte inspiraci a tipy pro práci se skupinou dospívajících, zažijete si různé metody a techniky, ke kterým vám připravíme metodické a pracovní listy, abyste je mohli použít ve své práci s dospívajícími.

Společně se budete učit, jak: 

  • v práci se skupinou dospívajících využívat přístup individuální psychologie, 
  • ve skupině dospívajících podpořit pocit sounáležitosti a ukazovat jim cesty, jak mohou pocit sounáležitosti sami zažívat a jak mohou druhým umožnit zažívat tento pocit ve vztahu s nimi,
  • dospívající učit spolupracovat a vycházet s ostatními lidmi,
  • dospívajícím zprostředkovat téma respektu k sobě a druhým,
  • rozvíjet pocit odpovědnosti,
  • dospívajícím dodávat odvahu čelit výzvám a vytrvat tváří v tvář prohrám a zklamáním,
  • u dospívajících probouzet tvořivost a podporovat je na jejich cestě.

A protože paralelně poběží Psychokemp pro věkovou skupinu 15–20 let, budete mít příležitost se s nimi čas od času propojit a přímo na místě zjistit, jak program prožívají a sdílet s nimi jejich postřehy a nápady. A možná se od nich i něco naučit. Bude to dobrodružné.

 

O KRISTÝNĚ

Po maturitě na gymnáziu absolvovala magisterský obor Psychologie na olomoucké univerzitě. Při rozhodování o jejím směřování hrály velkou roli dvě zkušenosti. Za prvé to byl aktivní skauting, který ji už od útlého věku výrazně směroval k sociálnímu zaměření. Jako vedoucí oddílu dětí často přemýšlela o motivech a psychice druhých, což ji zatím nepřestalo bavit. Za druhé během svých školních let zažila kvalitní práci psycholožky s vlastní třídou, což také zpětně považuje za podstatný impuls.

Působila jako školní psycholog i krizový intervent na lince důvěry pro dospělé. Poslední 3 roky byla součástí odborného vedení společnosti Magdaléna, o.p.s., kde začínala jako lektor primární prevence rizikového chování a lektor vzdělávání pedagogů.

Těší ji nově navázaná spolupráce s Mansiem (nás také!). Během předchozích zaměstnání u nás absolvovala všechny naše dlouhodobé výcviky v adlerovském přístupu, který ji nadchnul. Kromě toho má za sebou řadu dalších odborných i zážitkových kurzů.

A co říká o své práci?
Jde poměrně rychle k podstatě, do hloubky, kde můžeme vidět sebe i druhého bez všech skořápek, slupek, make-upu. V takový moment dosahuje vzájemná důvěra horního limitu, což považuji za zcela výjimečný zážitek. Je velká čest u takových okamžiků být.

Radost jí v poslední době dělá, když se něco, co si naplánuje, skutečně nakonec stane. Zní to možná jednoduše, ale na konci zpravidla jen nevěřícně a s vděkem hledí. 🙂 Jejími osobními zdroji jsou pohyb, především tanec a jóga, a také setkání s přáteli, obzvláště když sedí u kytar a zpívají vícehlasy.