Transgenerační vzorce

Akreditovaný kurz MŠMT A MPSV

Akreditováno u MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT – 33201/2018-1-921
Akreditováno u MPSV ČR: akreditace č. A2019/0104-SP

Cílem interaktivního semináře je objevit a prozkoumat konkrétní vzorce a poselství, které jsme obdrželi od svých předků. Každý z nás je ovlivněn jinou rodinou historií, včetně sourozenců v jedné rodině. Tato poselství mají vliv na náš současný život, ovlivňují naše chování, vztahy s druhými, prožívaní jednotlivých situací a komunikaci jak v osobním tak profesním životě. Pokud se nám je podaří přenést do vědomé roviny, můžeme s nimi i vědomě „pracovat“. V rámci kurzu pracujeme s generačními vzpomínkami a genogramem. Dvoudenní kurz umožní účastníkům rozšířit koncept práce s rodinným systémem či klienty na širší základnu než je pouhá základní rodinná jednotka.

Téma výuky:

 • Principy individuální psychologie v kontextu transgeneračního přenosu
 • Transgenerační vzorce
 • Práce s analýzou rané vzpomínky v kontextu transgeneračních vzorců
 • Možnosti využití práce s transgeneračními vzorci

Vzdělávací cíl:

Účastníci se naučí:

 • Porozumět mechanismu vytváření subjektivních přesvědčení a soukromé logice v kontextu transgeneračních poselství.
 • Porozumět vlastním přesvědčením, vidět souvislosti mezi přesvědčením a prací s učitelem, žákem, rodičem, vztahu k sobě.
 • Používat geneogram jako nástroj porozumění jednotlivých vzorců jak mužské, tak ženské linie předků pro svou konkrétní práci pedagoga, poradenského psychologa.

Rozsah:

16 hodin = 2 vzdělávací dny

Lektorka:

Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena:

Cena kurzu pro jednoho účastníka: 3.600,- Kč bez DPH, 4.356,- Kč včetně 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce). Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

  Přihláška ke kurzu:

  Výběr termínu

  Výběr certifikátu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Datum narození:*

  Místo narození:*

  Bydliště a fakturační údaje

  Kdo hradí:
  SamoplátceZaměstnavatel

  Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:*

  E-mail: *

  Sleva:

  Požadavek na znění faktury:

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  IČ:*

  DIČ:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  POZNÁMKA

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.