Transgenerační vzorce

Akreditace kurzu u MPSV a MŠMT v řízení

Program je určen poradenským pracovníkům ve školství, metodikům prevence, psychologům, speciálním pedagogům. Jedná se o interaktivní, prakticky zaměřené vzdělávání, v rámci kterého se účastníci seznámí s principy transgeneračních vzorců vycházejících z konceptu adlerovské psychologie a možnostmi jejich aplikace ve své praxi. Nabízí účastníkům rozšířit koncept práce s rodinným systémem na širší základnu než je pouze základní rodinná jednotka.
Hlavními tématy vzdělávacího programu jsou holistický princip, cílovost chování v kontextu mezigeneračních poselství a jejich možný vliv na současný život učitelů, žáků, rodičů. Práce s transgeneračními vzorci umožňuje odhalit schémata uvažování a chování v situacích, do kterých se učitelé, žáci, rodiče opakovaně dostávají a jež jim v životě způsobují obtíže anebo ztěžují rozvoj a posun vpřed. Dále umožňuje identifikovat osobní cíle a chování učitelů, žáků a rodičů, které využívají k naplňování těchto cílů. Součástí práce s těmito vzorci je i práce s analýzou rané vzpomínky, která je umožňuje motivovat ke změně a hledání řešení.

Téma výuky:

 • Principy individuální psychologie v kontextu transgeneračního přenosu
 • Transgenerační vzorce
 • Práce s analýzou rané vzpomínky v kontextu transgeneračních vzorců
 • Možnosti využití práce s transgeneračními vzorci

Vzdělávací cíl:

Účastníci se naučí:

 • Porozumět mechanismu vytváření subjektivních přesvědčení a soukromé logice v kontextu transgeneračních poselství.
 • Porozumět vlastním přesvědčením, vidět souvislosti mezi přesvědčením a prací s učitelem, žákem, rodičem, vztahu k sobě.
 • Používat geneogram jako nástroj porozumění jednotlivých vzorců jak mužské, tak ženské linie předků pro svou konkrétní práci pedagoga, poradenského psychologa.
 • Délka výcviku:

  16 hodin = 2 vzdělávací dny

  Lektorka:

  Mgr. Dora Lukášová Salaquardová

  Cena výcviku:

  Cena výcviku pro jednoho účastníka: 3.200,- Kč bez DPH, 3.872,- Kč včetně 21% DPH.

  Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce). Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

  Přihláška ke kurzu:

  Výběr termínu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Datum narození:*

  Bydliště a fakturační údaje

  Kdo hradí:
  SamoplátceZaměstnavatel

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:*

  E-mail: *

  Sleva:

  Požadavek na znění faktury:

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  IČ:*

  DIČ:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.

  [recaptcha]