Rané vzpomínky a jejich metaforický význam

Porozumění životnímu stylu a subjektivním přesvědčením

Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod č.j. MSMT-40298/2020-4-973.
Akreditace u MPSV v realizaci.

Rané vzpomínky jsou jednou z cest, jak porozumět přesvědčením, která jsou “spoluzodpovědná” za utváření životního stylu, tedy způsobu nahlížení na sebe a řešení problémových situací atd. Poodhalíme význam raných vzpomínek a metody jejich sběru (technika dotazování, způsob provázení a možnosti jejich interpretace). Zaměříme se na proces reorientace s využitím pozitivního přístupu. James Holder jej nazývá jako Perceptual Adjustment Therapy (terapie přizpůsobení vnímání). Přístup kombinuje a integruje poznatky adleriánské psychologie, gestalt psychologie a práce s tělem.

Účastníci se naučí:

 • shromáždit a interpretovat rané vzpomínky
 • porozumět subjektivním  přesvědčením a cílům
 • nahlížet na ranou vzpomínku jako na “metaforu života” a používat ji při práci s klienty
 • používat specifický jazyk provázení klienta.

Délka výcviku:

40 hodin = 5 dnů. Je realizován ve 2 setkáních (3-denním + 2-denním)

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena kurzu:

Cena semináře pro jednoho účastníka je 10.800 Kč bez DPH, 13.068 Kč včetně 21% DPH

Bude se jednat o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce). Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

  Přihláška ke kurzu:

  Výběr termínu

  Výběr certifikátu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Datum narození:*

  Místo narození:*

  Bydliště a fakturační údaje

  Kdo hradí:
  SamoplátceZaměstnavatel

  Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:*

  E-mail: *

  Sleva:

  Požadavek na znění faktury:

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  IČ:*

  DIČ:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  POZNÁMKA

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.