Emoce v práci pedagoga

Jednodenní program pro učitele mateřských škol, učitele prvního a druhého stupně ZŠ a pedagogy volného času

Kurz je akreditován u MŠMT – Č.j.: MSMT – 16881/2019-1-581

1denní kurz Emoce v práci pedagoga je určen všem pedagogickým pracovníkům. Účastnící získají nástroje a osvojí si strategie zvládání emočně vypjatých situací. Naučí se reflektovat vlastní prožívání a komunikovat srozumitelně potřeby a očekávání. Společně budeme hledat cestu z tzv. „bludného kruhu“ představujícího vazby mezi emocemi, myšlením a chováním.

Cílem není naučit se emoce potlačovat, ale prostřednictvím změny myšlení a postojů pozitivně ovlivňovat prožívání konkrétních emočně náročných situací, a to i v dlouhodobějším horizontu.

V kurzu se pracuje s modelovými situacemi, prožitkovými a seberozvíjejícími technikami.

Naučíte se:

 • pracovat s vlastními emocemi,
 • zvládat emočně vypjaté situace,
 • s emocemi nebojovat, ale používat je ve svůj prospěch,
 • získáte praktické tipy pro své žáky, jak jim pomoci zvládat emoce.

Témata kurzu:

Emoce v individuální psychologii

 • Psychologie emocí a prožívání v rámci přístupu individuální psychologie
 • Emoce – kde se berou, k čemu slouží a nakolik jsou ovlivnitelné naší vůlí
 • Emoce v kontextu soukromé logiky a životního stylu

Sebreflexe

 • Emočně náročné situace v práci pedagoga
 • Subjektivní přesvědčení a soukromá logika a souvislosti s emočním prožíváním, mapování a reinterpretace vlastních iracionálních přesvědčení

Emoce u dětí

 • Emočně náročné situace u dětí v kontextu vzdělávání
 • Jak dětem pomoci zvládat emoce, porozumění situaci dítěte a schopnost „vidět“ situaci jeho očima
 • Komunikační strategie, podpora konstruktivního zvládání emocí

Využití v praxi

 • Modelové situace s využitím osobních zkušeností účastníků
 • Tipy pro zvládání emocí tady a teď

Rozsah:

8 hodin = 1 vzdělávací den

Lektorka:

Mgr. Eva Kneblová
➡️ přečtěte si více o Evě zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena:

Cena pro jednoho účastníka je 1.600,- Kč bez DPH, 1.936,- Kč včetně 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Výběr certifikátu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Místo narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ: *

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

POZNÁMKA

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.

[recaptcha]