Umíme zapojit, motivovat i řešit vztahové problémy.

Díky naší podpoře se váš tým naučí spolupracovat, bude mít lepší výsledky
a také větší radost z vlastní práce.

Supervize probíhající v bezpečném prostředí umožňuje reflektovat důležitá témata, hledat podporu při zvládání obtížných témat či náročných klientů, nabízí prostor pro pohled z perspektivy filozofie organizace, napomáhá identifikovat oblasti pro rozvoj či změnu na úrovni jednotlivců,
týmů či systému. Největším přínosem bývá, že řešení vzniká uvnitř, s respektem ke kontextu, hodnotám a cílům organizace.

Spolupráce s námi probíhá obvykle takto:

Vyhodnotíme potřeby organizace, týmu, jednotlivců.
Zapracujeme požadavky.
Přijedeme přímo k vám nebo nabídneme vlastní prostory.
Uvedeme pracovníky do naší metody a způsobu práce.
Směřujeme k porozumění přesvědčením, na základě kterých pracovníci jednají s kolegy, klienty.
Díky tomu porozumí situacím, do kterých se dostávají a najdou možnosti řešení.
Stavíme na dialogu a vzájemné podpoře.
Najdeme způsoby, jak zlepšit fungování v týmu.
Po domluvě zpracujeme zpětnou vazbu a výstupy supervizních setkání.
Dodržujeme etický kodex.

NABÍZÍME:

Případová supervize

Případová supervize je zaměřená na práci s klienty, zejména na řešení obtížných situací, konzultaci náročných nebo neobvyklých případů, na otazníky k práci s klientem, řešení konfliktních situací s klientem či rodinnými příslušníky klienta.

TÝMOVÁ SUPERVIZE

Týmová supervize je zaměřená zejména na komunikaci a spolupráci v týmu, zjištění a sdílení společných hodnot, nastavení pravidel, postupů, strategií, podpora motivace, prevence syndromu vyhoření.

SYSTÉMOVÁ SUPERVIZE

Systémová supervize se zaměřuje zejména na spolupráci týmů v rámci organizace, strukturu organizace, informační toky, vzdělávací a rozvojové potřeby.elit.

cena

Individuální supervize v délce 50 minut: 1 500 Kč včetně DPH
Skupinová supervize v délce 50 minut: 2 500 Kč včetně DPH

Kontaktujte nás:

telefon: +420 734 458 502  
mail: info@mansio.cz