Individuální psychologie Alfreda Adlera

Nabízíme odborné vzdělávání a sebezkušenost pro odborníky pracující v poradenství, školství, sociální práci či pro psychoterapeuty. Inspirativní postupy a metody práce s klientem vycházející z individuálně psychologického přístupu umožňují rychlou orientaci v situaci prostřednictvím analýzy životního stylu a identifikace cílů klientů.  Vhodné pro všechny, kteří hledají eklektický a integrativní přístup zaměřující se na hledání řešení a na budoucnost. Ve způsobu individuálně psychologického uvažování o člověku převládá důvěra v možnost lidského zdokonalení a pozitivní síly lidské osobnosti. Těžiště přístupu je v následujících cílech:

  • pomoci klientovi konstruktivně překonat pocit méněcennosti a obnovit pocit sounáležitosti;
  • vést  klienta ke zkoumání přítomnosti a k hledání a posilování zdrojů a silných stránek pro realizaci jeho cílů v budoucnosti.