Sebezkušenost

Využijte sebepoznání v pracovním i v osobním životě

Jaké jsou vaše vlastní zaběhané životní vzorce? Na čem můžete stavět a co vás naopak brzdí v rozvoji?

Najděte způsoby, jak porozumět vlastnímu vnitřnímu světu, žít a pracovat spokojeněji a lépe si poradit ve vztazích.

Nejbližší setkání:

Edukativní rodičovská terapie (6denní)

23. – 26.03. + 04. – 05.05.2020

Vyberte si z nabídky

2letý sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup

6. běh začínáme 29.09. – 02.10.2020
Cena: 42.000,- Kč bez DPH, 50.820,- Kč včetně DPH, s možností splátek

Během 250 hodin získáte dovednosti, které jsou důležité při práci s lidmi a seznámíte se s metodami, které jsou používané v individuální psychologii.

Edukativní rodičovská terapie (250 hodin)

Zahajujeme 4. běh V BRNĚ 05.– 08.10.2020
Cena: 42.000,- Kč bez DPH, 50.820,- Kč včetně DPH, s možností splátek

Nově zahajujeme výcvik V ÚSTÍ NAD LABEM 19. – 21.11.2020
Cena: 54.500,- Kč bez DPH, 65.945,- Kč včetně DPH, s možností splátek

Zdokonalením psychosociálních dovedností, které jsou důležité při práci s lidmi, získáte představu o skupinové dynamice a tuto zkušenost můžete následně efektivně využít v přímé práci s klientem.

Edukativní rodičovská terapie (6-denní)

23. – 26.03. + 04. – 05.05.2020
03. – 06.08. + 14. – 15.09.2020
Cena: 9.600,- Kč bez DPH, 11.616,- Kč včetně 21% DPH

Naučte se získat rodiče na svou stranu – a také na stranu dítěte. Jak je pochopit, podpořit a zapojit do společné práce.

Encouragement – výcvik v dodávání odvahy

27. – 29.04. + 26. – 28.05.2020
18. – 20.08. + 16. – 18.09.2020
Cena: 9.600,- Kč bez DPH, 11.616,- Kč včetně 21% DPH

Dodávání odvahy aktivizuje a motivuje ke změnám. V průběhu práce s klientem se zaměřujeme na zdroje, které jsou pro nalezení odvahy klíčové.

Rané vzpomínky a jejich metaforický význam – porozumění životnímu stylu a subjektivním přesvědčením

Termín není vypsaný – chcete tento kurz pro svůj tým? Ozvěte se nám a na všem se domluvíme.
Cena: 9 500 Kč bez DPH, 11 495 Kč včetně 21% DPH

Naučíte se shromáždit a interpretovat rané vzpomínky, porozumět subjektivním  přesvědčením a cílům, nahlížet na ranou vzpomínku jako na “metaforu života” a používat ji při práci s klienty a používat specifický jazyk provázení klienta.

Rodičovská přesvědčení a výchovný styl

02.04.2020
07.12.2020
Cena: 1.600,- Kč bez DPH, 1.936,- Kč včetně 21% DPH

Modelové situace s využitím osobních zkušeností účastníků.

Analýza životního stylu prostřednictvím rané vzpomínky

Termín není vypsaný – chcete tento kurz pro svůj tým? Ozvěte se nám a na všem se domluvíme.
Cena: 16.010,- Kč bez DPH, 19.372,- včetně 21% DPH, s možností splátek

Práce s analýzou rané vzpomínky umožňuje motivovat klienty ke změně a hledání řešení.

Tělo v kontextu adleriánské psychologie

Termín není vypsaný – chcete tento kurz pro svůj tým? Ozvěte se nám a na všem se domluvíme.
Cena: 3.200,- Kč bez DPH, 3.872,- Kč včetně 21% DPH

Účastníci se naučí: Porozumět principu fungovaní provázanosti životního stylu a stresovou reakcí; Jak posílit svoji odolnost vůči stresu, zátěži; Zvýšit citlivost vůči tělesným procesům; Porozumět návaznosti tělesných reakcí na emoce; Prakticky využívat jednotlivé techniky mindfulness přispívající ke zvládání náročných emocí, obtěžujících myšlenek, snižování stresu; Získají praktické informace k prevenci syndromu vyhoření; Používat techniky mindfulness ve své praxi.

..

Na kurzech pracujeme s vaší sebezkušeností, modelovými situacemi, nácvikem dovedností i s kazuistikami.

Spolu hledáme způsoby, jak přes lepší vzájemné porozumění motivovat klienty. Aby spolupracovali, dařilo se jim dosahovat cílů a aby dodržovali nastavená pravidla.

Nevíte, který kurz vám v praxi nejlépe pomůže?