Trénink ve vedení lidí

Dříve pod názvem “Spolu a jinak ve vedení lidí”

Akreditovaný kurz pro vedoucí pracovníky

Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT – 33201/2018-1-921

Na co je vzdělávací program zaměřen:

Zaměříme se na rozvoj potřebných kompetencí a dovedností, které využijeme na všech stupních vedení (vedení organizace, týmu, pracovních skupin…). Ukážeme si, jak můžeme ovlivňovat atmosféru v týmu, vytvářet podmínky pro to, abychom u druhých podpořili vnitřní motivaci a chuť přispívat, zajímat se a rozvíjet. Prostřednictvím zážitku, modelových situací, případových studií prohloubíme sebepoznání a sebereflexi, které jsou jedny z nejúčinnějších nástrojů v rukou dobrých lídrů. Ukážeme vám, co pozorovat, čemu přikládat váhu, co naopak neřešit, jak pracovat s pravidly, jak podporovat druhé a spoustu dalšího – využijeme totiž vaši zkušenost s vedením druhých a budeme reagovat na vaše potřeby.

Pro koho je program určen?

Program je určen pro vedoucí pracovníky na všech stupních a úrovních, všech profesních skupin, případně pro ty, kteří se na roli vedoucího pracovníka připravují.

Témata

 • Budování atmosféry spolupráce s cílem podpořit klima pracovní skupiny,
 • souvislosti mezi přesvědčeními, komunikací a zvolenými strategiemi (jak porozumět tomu, co se v týmu děje),
 • klíče pro diagnostiku pracovní skupiny (aspekty sounáležitosti),
 • porozumění individuální a skupinové dynamice,
 • rozdíl mezi intervencí a podporou a hledání optimálních řešení,
 • vedení hodnotících a podpůrných rozhovorů,
 • zvládání krizových situací v týmu,
 • trénink, nácvik komunikačních postupů, supervize případů.

Co se v průběhu programu naučíte?

 • Reflektovat vlastní styl vedení a modifikovat neefektivní přesvědčení.
 • Osvojit si komunikační postupy, které získávají druhé ke spolupráci.
 • Podporovat motivaci pro osobní rozvoj.
 • Napomáhat splavnému řešení obtíží, zprostředkovat podněty pro změnu
 • Využívat postupy podporující týmovou spolupráci.
 • Pečovat o pravidla a sjednocovat.

Rozsah:

16 hodin

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena:

Cena kurzu pro jednoho účastníka: 3.600,- Kč bez DPH, 4.356,- Kč včetně DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

  Přihláška ke kurzu:

  Výběr termínu

  Výběr certifikátu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Datum narození:*

  Místo narození:*

  Bydliště a fakturační údaje

  Kdo hradí:
  SamoplátceZaměstnavatel

  Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:*

  E-mail:*

  Sleva:

  Požadavek na znění faktury:

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  IČ:

  DIČ:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  POZNÁMKA

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.