Využití dramatické výchovy pro osobnostní a sociální rozvoj

Kurz je akreditován u MŠMT ČR pod č.j. MSMT-40298/2020-4-973.

Program je určen širokému spektru osob, které hledají nové metody, jež by rádi uplatnili ve své práci s jednotlivci nebo se skupinami.
V kurzu je kladen důraz na využití her, metod a technik dramatické výchovy, které mohou pomoci při práci s jedincem i kolektivem. Frekventanti kurzu si sami prakticky vyzkouší a zažijí jednotlivé metody, techniky a hry na konkrétních ukázkách tak, aby je byli schopni aplikovat do své práce.
Cílem kurzu je frekventantům ukázat, jak lze nenásilně pracovat na poli osobnostního a sociálního rozvoje jedince, se sebepoznáním, se svými hranicemi, s emocemi, s řešením problémů, s patologickými jevy apod.

Cena:

Cena pro jednoho účastníka je 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.

Pokud Vám nejde odeslat přihlášku, neváhejte se na nás obrátit, rádi pomůžeme.

  Přihláška ke kurzu:

  Výběr termínu

  Výběr certifikátu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Datum narození:*

  Místo narození:*

  Bydliště a fakturační údaje

  Kdo hradí:
  SamoplátceZaměstnavatel

  Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:*

  E-mail: *

  Sleva:

  Požadavek na znění faktury:

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  IČ:*

  DIČ:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  POZNÁMKA

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.