Supervize a koučování

Nabízíme supervizi a koučování pro jednotlivce nebo organizace působící v sociálních službách nebo pomáhajících profesích. Supervize a koučování představuje efektivní nástroj pro rozvoj tzv. měkkých dovedností.

Náš přístup k supervizi

Supervize realizovaná pracovníky společnosti Mansio v.o.s. vždy klade důraz na primární cíle a specifické podmínky organizace. Dodržování etických pravidel je jednou z klíčových zásad naší společnosti.

Supervize probíhající v bezpečném prostředí umožňuje reflektovat důležitá témata, hledat podporu při zvládání obtížných témat či náročných klientů, nabízí prostor pro pohled z perspektivy filozofie organizace, napomáhá identifikovat oblasti pro rozvoj či změnu na úrovni jednotlivců, týmů či systému. Největším přínosem bývá, že řešení vzniká uvnitř, s respektem ke kontextu a cílům organizace.

Více o podobách supervizní spolupráce najdete zde.

Náš přístup ke koučování

Pro organizace v pomáhajících profesích nabízíme možnost koučování jednotlivců a týmů. Kouč užívá takové komunikační a podpůrné postupy, které dokážou velmi rychle nastartovat a podporovat rozvoj jednotlivců nebo týmů.

Více o koučování najdete zde.

Další možnosti spolupráce

  • 360o zpětná vazby pro potřeby vedoucích pracovníků za účelem osobního rozvoje;
  • 360 o zpětná vazba za účelem zjištění potenciálu a rozvojových potřeb zaměstnanců, která může být východiskem pro týmovou supervizi či individuální koučování.

Rádi vám sdělíme více informací o službě 360o zpětná vazba. Kontaktujte nás.

Pro účastníky našich vzdělávacích programů v Adleriánském přístupu nabízíme tematická skupinová supervizní setkání, o kterých najdete více informací zde.