Spolupráce, motivace a vedení

Naučte se povzbudit, motivovat a podpořit

Pracujete s lidmi? Řešíte, jak je vtáhnout a zaujmout? Na našich kurzech porozumíte, jaké motivace mohou být v pozadí chování lidí.

Díky tomu dovedete vtáhnout do spolupráce děti i dospělé, klienty i zaměstnance.

Nejbližší setkání:

Spolu a jinak ve školním poradenství

20. – 23.07.2020

Vyberte si z nabídky

Encouragement – výcvik v dodávání odvahy

18. – 20.08. + 16. – 18.09.2020
Cena: 9.600,- Kč bez DPH, 11.616,- Kč včetně 21% DPH

Dodávání odvahy aktivizuje a motivuje ke změnám. V průběhu práce s klientem se zaměřujeme na zdroje, které jsou pro nalezení odvahy klíčové.

Spolu a jinak ve školním poradenství – Zefektivnění práce ve školním poradenství

20. – 23.07.2020
Cena: 6.400,- Kč bez DPH, 7.744,- Kč včetně 21% DPH

Účastníci se naučí s nabízenými technikami pracovat tak, aby je mohli použít při práci s učiteli, žáky nebo rodiči.

Spolu a jinak v sociální práci

12. – 13.10.2020
Cena: 3.200,- Kč bez DPH, 3.872,- Kč včetně 21% DPH

V kurzu účastníci získají tipy na intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování a vedení podpůrných rozhovorů s klienty, které podpoří jejich zdravé fungování ve společnosti.

Spolu a jinak ve vedení lidí

05. – 06.11.2020
Cena: 4.200,- Kč bez DPH, 5.082,- Kč s 21% DPH

Naučte se pomocí změny vlastních postojů a komunikace zlepšit atmosféru v týmu, motivovat a podporovat zaměstnance a vytvářet prostředí, ve kterém lidi pracují rádi a zodpovědně.

Komunikace s rodiči

28.07.2020
09.10.2020
Cena: 1.600,- Kč bez DPH, 1.936,- Kč včetně 21% DPH

Prakticky zaměřený kurz nabízí výčet a trénink možných komunikačních postupů užitečných pro práci s rodiči. Pracujeme s modelovými situacemi, prožitkovými a seberozvíjejícími technikami.

Problémové dítě v mateřské škole aneb jak porozumět chování dětí v mateřské škole

29.07.2020
18.11.2020
Cena: 1.600,- Kč bez DPH, 1.936,- Kč včetně 21% DPH

Nabídneme vám praktické postupy, které pomohou dětem jejich chování ve skupině změnit a umožní jim osvojit si konstruktivní způsoby naplnění svých potřeb takovým způsobem, který buduje jejich sounáležitost ke skupině.

Dynamika problémového chování

19.10.2020
Cena: 1.600,- Kč bez DPH, 1.936,- Kč včetně 21% DPH

Účastníci se naučí využívat techniku intervenčně-diagnostického rozhovoru, který umožňuje rozkrýt dynamiku problémového chování dětí a v rozhovoru získané informace efektivně využívat pro cílenou změnu postojů a chování klientů (dětí, učitelů, rodičů);
vytvářet intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování.

Encouragement: Umění povzbudit a motivovat

09.11.2020
Cena: 1.600,- Kč bez DPH, 1.936,- Kč včetně 21% DPH

Účastníci se naučí využívat partnerský podporující přístup, který vede ke zkompetentnění klienta (žáka) a převzetí odpovědnosti klientem (žákem), identifikovat neúčinné postupy podpory, vnímat rozdíl mezi podpůrným chování a chováním dávajícím prostor bez hranic, volit efektivní nástroje podpory namísto neúčinných intervenčních technik a rozpoznat a využívat podpůrné věty, jako základní prostředek v procesu encouragementu.

Spolu a jinak ve vzdělávání – adlerovský přístup

Nabízíme individuální termíny, na kterých se domluvíme. Ozvěte se nám.
Cena: 3.200,- Kč bez DPH, 3.872,- Kč včetně 21% DPH

Účastníci se naučí identifikovat zdroje a silné stránky žáků a účelně je využívat při výuce tak, aby i méně nadaní žáci mohli zažívat úspěch, přejímali odpovědnost a samostatně se podíleli na rozvoji vlastních dovedností.

Chcete do změn zapojit celý tým lidí?