Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími

Představíme strukturu vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími. Provedeme vás fázemi rozhovoru od navázání prvního kontaktu a získání dítěte ke spolupráci, budování bezpečného prostoru, orientace v situaci dítěte, směřování a zacílení rozhovoru, až po motivaci a podporu dítěte k potřebné změně. Představíme účinný způsob dotazování v souladu s podpůrnými komunikačními prostředky. Zaměříme se na strategii sokratovského dotazování a práci s projektivními otázkami. Nabídneme osvědčené techniky, které lze využít pro práci s dětmi různého věku.

Témata:

·         Informace o zákonitostech kognitivního, emočního a sociálního vývoje v dětství a dospívání, které je třeba při práci s dětmi a dospívajícími zohledňovat. Specifika vedení rozhovoru s dítětem, možnosti a limity rozhovoru.

·         Východiska adlerovského přístupu pro práci s dětmi.

·         Základní cíle rozhovoru v adlerovském přístupu.

·         Zahájení rozhovoru - navázání kontaktu a získání dětského klienta ke spolupráci.

·         Možnosti vytváření vztahu a budování důvěry. Podpůrné komunikační nastavení. Podpora spolupráce a motivace.

·         Způsoby získávání informací o rodinné situaci dítěte. Otázky umožňující porozumět rodinné situaci dítěte: rodinné role, rodinná atmosféra, rodinné hodnoty, rodinná konstelace, specifické vlivy (etnicita, sociální a ekonomický status atd.), omezení a příležitosti prostředí.

·         Názorná ukázka vedení rozhovoru a jeho rozbor.

Naučíte se:

·         Pracovat s dětským a dospívajícím klientem v partnerském a respektujícím nastavení.

·         Budovat vztah a podporovat spolupráci s dětským a dospívajícím klientem.

·         Strukturovat rozhovor, aby umožňoval porozumění situaci dítěte a dospívajícího, odkrýval možnosti řešení problémů a podporuje potřebnou změnu.

·         Používat a volit otázky v rámci nabízené metodiky, které umožňují porozumění životní situaci dítěte a dospívajícího.

·         Vnímat kontext životní zkušenosti dětského a dospívajícího klienta v širší perspektivě.

·         Při práci s dětmi a dospívajícími zohledňovat zákonitosti kognitivního, emočního a sociálního vývoje.

·         Využívat a zpracovávat získané údaje za účelem lepšího porozumění životní dynamice klienta v duchu adleriánských postupů.

·         Reflektovat průběh rozhovoru a využívá vlastní zdroje k efektivní práci s klientem.

 

TERMÍN KURZU: 1.-2.11 2021