rozvojové programy pro rodiče

EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ

Program je určený všem, kteří chtějí vychovávat své děti v duchu vzájemného respektu, vést je k samostatnosti a odpovědnosti.
Pomůžeme vám pochopit zdroje vlastního rodičovského chování.

Budeme se učit jak
•  mluvit s dětmi,
•  podporovat děti při zvládání obtížných situací,
•  nakládat s emocemi,
•  vést děti k odpovědnosti, spolupráci a respektu,
•  dětem dodávat odvahu na cestě životem.

Program je postaven na zážitkovém učení a nácviku takových způsobů komunikace, které podporují zdravé vztahy v rodině.

PROGRAM POVEDE: Mgr. Simona Hybšová

CENA programu pro jednoho účastníka je 4 200, - Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 24 hodin - 8 setkání

TERMÍN ZAHÁJENÍ: začátek října/nebo po naplnění (bude upřesněno), 1x za 14 dní ve středu od 18:00 (3 vyučovací hodiny)

PŘIHLÁŠENÍ: info@mansio.cz