Předáváme znalosti, 

díky nimž budete spokojenější v osobním i v pracovním životě.
S námi najdete odvahu začít dělat věci jinak.

Propojujeme naše zkušenosti z lektorské, poradenské a terapeutické činnosti. 
Programy vedou psycholožky s dlouholetou praxí a zkušeností s prací s dětmi, dospívajícími a dospělými.

Program je určený všem, kteří chtějí vychovávat své děti v duchu vzájemného respektu, vést je k samostatnosti a odpovědnosti. Pomůžeme vám pochopit zdroje vlastního rodičovského chování.
4 200, - Kč včetně 21% DPH
Program je postaven na zážitkovém učení, osvojení a nácviku komunikačních dovedností.
4 200, - Kč včetně 21% DPH