Rozvoj profesních kompetencí

Zlepšujte se jako odborník a rozšiřujte své kompetence

  • Jak navázat s klienty nebo s žáky dobrý vztah?
  • Jak vést rozhovor a získávat ty správné informace?
  • A jak mít více jistoty ve své profesi?

Nabízíme vám kurzy pro profesní rozvoj i systematickou a dlouhodobou podporu.

Nejbližší setkání:

Webinář Story telling

25.06.2020 10:00 – 12:00 hod.

Vyberte si z nabídky

Webinář Story telling

25.06.2020 10:00 – 12:00 hod.
Cena: 350,- Kč včetně DPH

Webinář je určen nejen profesionálům, kteří chtějí mít po ruce užitečný nástroj  pro práci, ale všem, kteří rádi objevují nové souvislosti a pracují na sobě.

Podpora práce v adlerovském přístupuProfesní rozvoj, kazuistiky a supervize

1. běh začínáme 20. – 22.10.2020
Cena: 42.000,- Kč bez DPH, 50.820,- Kč včetně DPH, s možností splátek

250 hodinový výcvik pro absolventy Sebezkušenostního výcviku pro pracovníky v pomáhajících profesích nebo výcviku Edukativní rodičovské terapie – pokročilé dovednosti.

Zaměříme se na rozvoj dovedností pro práci s klienty v adlerovském přístupu.

 

Trénink ve vedení rozhovoru

09. – 11.06. + 29.06. – 01.07.2020
Cena: 9.600,- Kč bez DPH, 11.616,- Kč včetně 21% DPH

Trénink ve vedení rozhovoru je intenzivní a prakticky zaměřený výcvik v pokročilých dovednostech vedení rozhovoru, kde se naučíte, jak v rozhovoru klientovi porozumět a poskytnout zpětnou vazbu, jak ho motivovat ke změně a hledání realistických řešení. 

Tělo v kontextu adleriánské psychologie

18. – 19.07.2020
Cena: 3.200,- Kč bez DPH, 3.872,- Kč včetně 21% DPH

Účastníci se naučí: Porozumět principu fungovaní provázanosti životního stylu a stresovou reakcí; Jak posílit svoji odolnost vůči stresu, zátěži; Zvýšit citlivost vůči tělesným procesům; Porozumět návaznosti tělesných reakcí na emoce; Prakticky využívat jednotlivé techniky mindfulness přispívající ke zvládání náročných emocí, obtěžujících myšlenek, snižování stresu; Získají praktické informace k prevenci syndromu vyhoření; Používat techniky mindfulness ve své praxi.

Spolu a jinak ve školním poradenství – Zefektivnění práce ve školním poradenství

20. – 23.07.2020
Cena: 6.400,- Kč bez DPH, 7.744,- Kč včetně 21% DPH

Účastníci se naučí s nabízenými technikami pracovat tak, aby je mohli použít při práci s učiteli, žáky nebo rodiči.

Encouragement – výcvik v dodávání odvahy

18. – 20.08. + 16. – 18.09.2020
Cena: 9.600,- Kč bez DPH, 11.616,- Kč včetně 21% DPH

Dodávání odvahy aktivizuje a motivuje ke změnám. V průběhu práce s klientem se zaměřujeme na zdroje, které jsou pro nalezení odvahy klíčové.

Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími

03. – 04.11.2020
Cena: 3.200,- Kč bez DPH, 3.872,- Kč včetně 21% DPH

Kurz je koncipován prakticky, účastníci získají konkrétní tipy pro vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími, které pomohou získané informace ihned aplikovat do vlastní praxe.

Emoce v práci pedagoga

30.07.2020
04.12.2020
Cena: 1.600,- Kč bez DPH, 1.936,- Kč včetně 21% DPH

Cílem není naučit se emoce potlačovat, ale prostřednictvím změny myšlení a postojů pozitivně ovlivňovat prožívání konkrétních emočně náročných situací, a to i v dlouhodobějším horizontu.

Práce s rodinami a páry – zahraniční lektor Samuel Schürer

Náhradní termín za zrušený duben je v jednání na srpen a záložní termín na podzim, ale v tuto chvíli není bohužel nic jasné, protože nevíme, jak to bude s uvolněním hranic…
Cena: 7 200 Kč bez DPH, pro účastníky našich dlouhodobých výcviků zvýhodněná cena 6 400 Kč bez DPH.

Pozvání přijal švýcarský terapeut Samuel Schürer, který řadu let pracuje s klienty v adleriánském přístupu. Budeme se učit jak využít specifické adleriánské metody (práci s ranou vzpomínkou) při práci s páry.

Rané vzpomínky a jejich metaforický význam – porozumění životnímu stylu a subjektivním přesvědčením

Nabízíme individuální termíny, na kterých se domluvíme. Ozvěte se nám.
Cena: 9 500 Kč bez DPH, 11 495 Kč včetně 21% DPH

Naučíte se shromáždit a interpretovat rané vzpomínky, porozumět subjektivním  přesvědčením a cílům, nahlížet na ranou vzpomínku jako na “metaforu života” a používat ji při práci s klienty a používat specifický jazyk provázení klienta.

Individuální supervize

Nabízíme individuální termíny, na kterých se domluvíme. Ozvěte se nám.

Skupinové supervizní setkání (jednodenní)
08.06.2020

Vstupní požadavky: pro absolventy výcviků a vzdělávání v adleriánském přístupu v terapii a poradenství

On-line případová supervize

Nabízíme individuální termíny, na kterých se domluvíme. Ozvěte se nám.
Cena: 605,- Kč včetně DPH

Způsob, jak s Vámi v této době můžeme být v kontaktu a nabídnout vám zpětnou vazbu a tipy pro vaši práci. Ideální příprava na setkání s vašimi klienty, sbírejte zkušenosti i v době, kdy je přímá práce omezená nebo nemožná.

Webinář Dynamika mezilidských vztahů

14.05.2020 10:00 – 12:00 hod.
Cena: 350,- Kč včetně DPH

Dostanete klíče k porozumění situacím, tipy, do čeho se pouštět a co si radši odpustit a povzbuzení k těm aktivitám, které přinesou pohodovější vztahy.

. ..

Pracujeme s vaší sebezkušeností, modelovými situacemi, nácvikem dovedností i s kazuistikami.

Získáte nový odborný pohled na situace, do kterých se dostáváte. Rozšíříte si repertoár svých možností. A postupně si vybudujete větší důvěru ve vlastní schopnosti.

Nevíte, který kurz vám v praxi nejlépe pomůže?